Кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Архив для Февраль 2016

ХХІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ!
Державний вищий навчальний заклад
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
Рада молодих учених університету

запрошують Вас взяти участь у роботі ХХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», яка відбудеться

5-6 березня 2016 р.

За результатами конференції буде сформований електронний збірник матеріалів, що буде розміщений на web-сторінці за адресою: http://rmuphdpu.webnode.com.ua (розділ «Наукові конференції»). Скачати збірник можна буде через 14 днів після закінчення роботи конференції за вищезазначеною адресою.

Детальніше

Share

До уваги авторів «Вісника університету. Серії Філологічні науки»!

Редколегія приймає статті обсягом 0,4 – 0,5 д.а., рецензії – 0,25 д.а., хроніку – 0,2 д.а. українською та російською мовами. Відповідно до вимог, викладених у п. 3 Постанови ВАК України від 15.01.2003 р., стаття повинна містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми в контексті сучасної філологічної науки та її зв’язок із важливими науковими й практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення проблеми і на які опирається автор; визначення раніше не досліджених частин загальної проблеми або напрямів дослідження; формулювання мети статті та її завдань; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження та перспективи дальших наукових розвідок у визначеному напрямі. Подавати можна також аналітичні огляди літератури з актуальних проблем сучасної лінгвістики, особливо на основі іноземних малодоступних джерел, рецензії на значущі наукові праці. Стаття повинна мати анотації з ключовими словами українською та англійською мовами.

Вимоги до електронного оформлення

Share

Міжнародна науково-практична конференція

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Гуманітарний інститут
Національного авіаційного університету (м. Київ)
Кафедра германської філології
Київського міжнародного університету (м. Київ)
Кафедра німецької мови
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський)

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
«Взаємодія одиниць мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти», яка відбудеться 21 КВІТНЯ 2016 року у м. Києві за адресою: пр. Перемоги, 37, корпус 7.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.

Детальніше

Share

ПІДСУМКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ОЛІМПІАДИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ

FR4

Share

Результати Олімпіади з англійської мови (четвертий етап, IV курс)

Academic_competition_2

Share

Результати Олімпіади з англійської мови (третій етап, IV курс)

Academic_competition

Share

Результати першого етапу Олімпіади з англійської мови за 2015/2016 н.р. IV курс

Результати 1 туру Олімпіади

з англійської мови

Студенти 4 курсу, які отримали 43 та більше балів у 1-ому турі, запрошуються для участі в 2-му турі Олімпіади з англійської мови, який буде проведено в 503 аудиторії на 2-й парі 17.02.2016 р.

1. Карпузова Вероніка Па 08-12 43
2. Жаркова Аліна Па 20-12 43
3. Соляр Ірина Па 04-12 43
4. Власенко Ірина Па 04-12 44
5. Нєкрасова Світлана Па 14-12 44
6. Гандзюк Юлія Па 14-12 44
7. Новакова Марія Па 12-12 45
8. Іваненко Анастасія Па 14-12 45
9. Червяк Аліна Па 12-12 45
10. Хрістова Дар’я Па 13-12 45
11. Маковецька Дарина Па 17-12 45
12. Волковинська Олена Па 20-12 45
13. Томіна Анастасія Па 16-12 46
14. Сміян Олена Па 01-12 46
15. Адаменко Дар’я Па 01-12 46
Share
Share