Кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Архив для Сентябрь 2015

Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація

K

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у ХV науковій конференції з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”, яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна
5 лютого 2016 року

Планується робота таких секцій:
1. Специфіка лексичної системи національних мов. Фразеологія
2. Перекладознавство. Лінгвокомпаративістика. Етнолінгвістика
3. Параметри, стратегії і тактики дискурсу. Прагматика дискурсу
4. Концепт та його мовна репрезентація
5. Текст і жанр. Художні дискурси
6. Сучасні підходи до викладання іноземної мови. Професійна підготовка майбутніх філологів і перекладачів. Навчання іноземної мови в немовних ВНЗ

Робочі мови конференції: українська, російська, західноєвропейські. Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв., на секційному – 10 хв. Обговорення – 5 хв.
До початку конференції планується друк збірника тез.

Вимоги до тез доповідей

Share

United Nations, A Day in the Life of Real Interpreters

Share

Interpretation at the European Parliament

Share

Note-taking for consecutive interpretation

Share

Scanning the Horizon: A Discussion of Trends in the Language Industry

Share

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

Odessa_V

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.

Серія «Філологія» № 17/2015

Оголошується набір наукових статей до
№ 17 фахового наукового журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія».

Набір триває включно до 23 жовтня 2015 р.

 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія «Філологія» включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 р. (додаток № 5).

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Share

Одеський лінгвістичний вісник

Odessa

До уваги авторів
наукового журналу «Одеський лінгвістичний вісник»!

Редакція наукового журналу «Одеський лінгвістичний вісник» запрошує до співробітництва лінгвістів, викладачів, магістрантів, читачів, що цікавляться проблематикою журналу. Матеріали для опублікування подаються українською, російською, польською, німецькою, англійською і східними мовами та повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам ВАК України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. – С. 26–30).

Науковий журнал «Одеський лінгвістичний вісник» є фаховим виданням на підставі

Наказу МОН України

від 4 липня 2014 року № 793 (додаток № 8)

 До 1 жовтня 2015 року приймаються

статті у № 6 наукового журналу

«Одеський лінгвістичний вісник».

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Share
Share