Кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

„МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ”

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IX Міжнародної науково-практичної конференції
„МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ”,
яка відбудеться у Національному університеті „Острозька академія”

на факультеті романо-германських мов

23 -24 квітня 2015 року

Тематика секційних засідань:

1. Когнітивні аспекти міжкультурного спілкування.
2. Лексична, фразеологічна та фреймова семантика.
3. Мовний та мовленнєвий матеріал у його структурній та стилістичній інтерпретації.
4. Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної культури.
5. Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.
6. Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи та термінознавства.
7. Літературознавство та міжкультурна комунікація.
8. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства.

Workshops:

Презентація наукових проектів:

1. науково-дослідної лабораторії “Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції”.
2. науково-практичної лексикографічної лабораторії “LEXILAB”.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька, польська.

Детальніше

Share
Добавить комментарий

Blue Captcha Image
Новый проверочный код

*

Share