Кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Засідання секції «Лінгвокогнітивні аспекти англомовного дискурсу і його переклад як проблема міжмовної і міжкультурної комунікації»

2 квітня 2015 року кафедра англійської філології і перекладу факультету перекладачів провела засідання секції «Лінгвокогнітивні аспекти англомовного дискурсу і його переклад як проблема міжмовної і міжкультурної комунікації» у рамках науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур»

Керівник секції: проф. Ніконова В.Г.

Секретар секції: викладач Рибакова К.А.

У роботі секційного засідання конференції взяли участь 28 учасників, з яких:

1) 18 учасників викладацького складу кафедри англійської філології і перекладу (10 молодих учених);

2) 8 аспірантів кафедри англійської філології і перекладу;

3) 2 студенти з Хмельницького національного університету.

Під час роботи секції було заслухано та обговорено доповіді всіх учасників конференції, які охоплюють велику низку проблематики у філології та перекладі, та було представлено 4 мультимедійні презентації в Power Point аспірантами кафедри англійської філології і перекладу:

 1. Максімов С.Є., доцент кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Перекладацький аналіз тексту в дискурсивному аспекті..
 2. Мелешкевич Л.М., доцент кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Семантика початку та кінця (на матеріалі англомовних текстів енциклопедичних статей).
 3. Мелько Х.Б., доцент кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Колоративна композита в англійській мові: особливості номінації.
 4. Скрябіна В.Б., доцент кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Екологічний аспект перекладу.
 5. Чернікова О.І., старший викладач кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Вербальний мем: лінгвістичний аспект.
 6. Сніцар В.П., старший викладач кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Засоби етномовного кодування семантем кримінального права британського та українського юридичних дискурсів: зіставний аналіз.
 7. Єнько С.В., викладач кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Специфіка перекладу тестів рекламних слоганів.

8.     Кулешір М.М., викладач кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ.   Відображення архетипу персони в романах Дж. Уіндема.

 1. Прокопчук М.М., викладач кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Мовна усвідомленість як складова мовних компетентностей в учнів в основній школі (англійська мова після німецької).
 2. Іваненко К.В., викладач кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Мотиваційна ознака як основа номінації артефактів мистецтва.
 3. Шугалевич Г.О., викладач кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Прагматична адаптація реалій у художньому дискурсі.
 4. Пашун О.В., викладач кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Структурні особливості психологічних термінів у новогрецькій мові.
 5. Крижановська Т.Б., викладач кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Лінгвокультурний аспект концепту WISDOM в англійській мові.

14.  Шкута О.Г., викладач кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Стилістичні особливості роману Джона Ґолсуорсі «Сага про Форсайтів» та їх відтворення в українському перекладі О. Тереха.

 1. Давиденко О.П., викладач кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Особливості перекладу лексичних новоутворень в англомовних науково-фантастичних кіно текстах.
 2. Комарчева К.С., викладач кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Українські перекладачі другої половини ХХ століття.
 3. Карпенко Ю.В., викладач кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Фактор адресата негативного маркування іміджу артиста в газетному дискурсі.
 4. Чміленко О.М., викладач кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Типи предметів фікціонального світу літературних казок Р.Дала.
 5. Голубенко Н.І., аспірантка ІІІ року навчання кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Адекватність відтворення у художньому перекладі мовних репрезентацій концептів. Науковий керівник – доц. Некряч Т.Є.
 6. Дейнеко І.А., аспірант ІІІ року навчання кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Особливості відтворення зовнішності як складової образів злочинців в українському перекладі роману Ч. Дікенза «Пригоди Олівера Твіста». Науковий керівник – доц. Радчук В.Д.
 7. Попович Ю.О, аспірантка ІІ року навчання кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Відтворення структурних маркерів не літературного мовлення персонажів у перекладі. Науковий керівник – доц. Некряч Т.Є.
 8. Гарбар І.О., аспірантка ІІ року навчання кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Сугестивна лінгвістика як галузь дослідження вербальної сугестії. Науковий керівник – проф. Ніконова В.Г.
 9. Дейнеко І.В., аспірантка ІІ року навчання кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Епітет як характерний елемент стилю Дж. Голзворзі та його відтворення в українському перекладі трилогії «Сага про Форсайтів». Науковий керівник – доц. Радчук В.Д.
 10. Никитченко К.П., аспірантка ІІ року навчання кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Агреговані способи оказіонального словотворення в постмодерністському художньому тексті. Науковий керівник – проф. Бабелюк О.А.
 11. Русакова А.В., аспірантка IV року навчання кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Гендерний аспект лінгвокультурного типажу «Авантюристка в художньому втіленні»

Науковий керівник – проф. Ніконова В.Г.

 1. Ткаченко Н.Д., аспірантка ІІ року навчання кафедри англійської філології і перекладу КНЛУ. Іменник “place” в лінгвокультурологічному аспекті

Науковий керівник – проф. Тєрєхова С.І.

 1. Мороз Д.В., студентка групи ФІЛ 12-1 Хмельницького національного університету. Емфатичні конструкції в художньому стилі та способи їх перекладу. Науковий керівник – доц. Скиба К.М.
 2. Сагайдак С.В., студентка групи ФІЛ 12-1 Хмельницького національного університету. Способи перекладу еліптичних конструкцій в англійській мові. Науковий керівник – доц. Скиба К.М.
Share
Добавить комментарий

Blue Captcha Image
Новый проверочный код

*

Share