Кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Синєгуб Світлана Вікторівна

D:\Downloads\Синєгуб Світлана Вікторівна.jpg

Синєгуб Світлана Вікторівна

доцент кафедри англійської і німецької філології та перекладу

імені професора І. В. Корунця, кандидат філологічних наук, доцент

 

Синєгуб Світлана Вікторівна, освіта вища, у 1983 р. закінчила факультет іноземних мов ДГПІ ім.. Т.Г. Шевченко.

У 1992-1996 роках навчалась у аспірантурі Київського державного педінституту іноземних мов на факультеті німецької мови.

У 1996 р. захистила дисертацію на ступінь кандидата філологічних наук у Київському Національному лінгвістичному університеті.

У вересні – жовтні 2006 проходила курс підвищення кваліфікації в Гете-інституті, м. Берлін, Німеччина. З 02.12.2018 по 07.12.2018 проходила курс підвищення кваліфікації в рамках проекту ДААД для викладачів вищих навчальних закладів.

За основним місцем роботи – Київському національному лінгвістичному університеті – викладаю курс перекладацьких дисциплін: Загальна теорія перекладу, усний двосторонній переклад, практичний курс перекладу для студентів V курсу. Синєгуб С.В. є автором численних наукових та науково-методичних праць та навчальних посібників, серед яких:

 1. Навчальний посібник з практики перекладу (німецька мова)ю – Навчальний посібник.- Вид-во Київського міжнародного університету.- Київ – 2002 р., 175 (співавтор Артьомцев О.В.)
 2. Методологічні засади перекладацького аналізу тексту. ; Навчальний посібник. – К.: Вид-во Київського Міжнародного ун-ту, – 2005.-159с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів для спеціальності «Переклад» (лист №14/18.2 – 1394 від 21.06.05 р.).
 3. Особливості репрезентації лінгво-культурологічного концепту «портрет» на матеріалі німецької дієслівної лексики. – Друк. Тези.; Матеріали науково-практичної конференції «Современнные подходы к исследованию и преподаванию иностранных языков и перевода» /Матеріали науково-практичної конференції. – К.: Изд – во УІЛМ, 2008. – С. 24
 4. «Konzeptuelle Besonderheiten der semantischen Diversifikation». Друк. Стаття. Друк. стаття Germanistik in der Ukraine. – K.: Verlagszentrum der KNLU, 2009 .- S. 43-50. Kyjiwer Nationale Linguistische Universität. (Співавтор Артемцев О.В.)
 5. Дискурсивні рівні в процесі актуалізаціі лінгвокультурологічного концепту «портрет». Друк. Тези.;Через вивчення мов і культур – до культури миру і стабільності: проблеми і перспективи””.// Матеріали наукової конференції кафедри ЮНЕСКО КНЛУ.- Київ Видавничий центр КНЛУ, 2010.-С16.
 6. Лінгвістичні контури «портретного « дискурсу сучасної німецької мови та їх роль в процесі відтворення семантики характеризації. Друк.тези. –«Україна і світ: діалог мов і культур.» / Матеріали науково-практичної конференції (30 березня-1 квітня 2011р.); Вид . центр КНЛУ.- 2011р.
 7. „Methodische Ansätze für die Übersetzung der deutschen Porträt-Verben“. Друк. стаття ; Науковий журнал «Германістика в Україні» \Kyjiwer Nationale Linguistische Universität, – 2011, №6; с.238-246.
 8. Транслятема «портрет» та її місце в реалізації семантики характеризації. – Друк. Тези; Київський національний лінгвістичний університет, Матеріали науково-практичної конференції «Лінгвокультурологічні проблеми перекладу …», КНЛУ.- Київ, Видавничий центр КНЛУ, 2011р
 9. Контекстуальна реалізація імплікованої семантики німецької дієслівної лексики. Друк. стаття Науковий вісник кафедри «ЮНЕСКО»; КНЛУ; Серія:Філологія. Педагогіка. Психологія.,Вип. 25, -2012р.-с.79
 10. Das pragmatische Potential der deutschen Verben mit einem integrierten Sem beim Übersetzen ins Ukrainische.; Друк. Стаття. – Germanistik in der Ukraine. – K.: Verlagszentrum der KNLU, 2012, Jh.7, – S.204-209. Kyjiwer Nationale Linguistische Universität.
 11. Стилістична обумовленість вибору засобів відтворення портретної характеризації людини. Друк. Тези. – Міжнародна науково-практична конференція / Україна і світ: діалог мов і культур: Матеріли, 21-23 березня 2012 року.-К.: Вид. центр КНЛУ,2013.-с.315-316
 12. Роль семантичних критеріїв класифікації портретних дієслів в процесі їх відтворення.; Друк. Тези. – Міжнародна науково- практична конференція / Україна і світ: діалог мов і культур: Матеріли, 21-23 березня 2013 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013.-с.34
 13. Übersetzungsrelevante Konventionen der semantischen Differenzierung von deutschen Porträtverben. Друк. Стаття. Germanistik in der Ukraine. – K.: Verlagszentrum der KNLU, 2013, Jh.8, – S.200-204. Kyjiwer Nationale Linguistische Universität
 14. РЕГУЛЯТИВНІ ФАКТОРИ ВІДТВОРЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦ З ІМПЛІКОВАНОЮ СЕМАНТИКОЮ. Друк.стаття. – Науковий Вісник Гуманітарного ун-ту,Серія:Філологія; Віп. 11, том 1.-с.150-153; Одесса, 2014
 15. DAS MANGELHAFTE VERBALE PARADIGMA ALSÜBERSETZUNGSPROBLEM – Неповна граматична парадигма німецького дієслова як перекладацька проблема. Друк. Стаття. – Germanistik Germanistik in der Ukraine. – K.: Verlagszentrum der KNLU, 2014, Jh.9, – S.228-235. Kyjiwer Nationale Linguistische Universität
 16. Сучасні стратегії перекладу:перекладацький аналіз тексту.; Тези. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / I Таврійські філологічні читання» ХДУ, Херсон, 27-28 лютого 2015 р. – видавничій дім «Гельветика», с.91-94
 17. Allgemeine Übersetzungstheorie: Versuch einer Zusammenfassung. / Загальна теорія перекладу. – Навч. посібник. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2015. – 150 с.
 18. Проблема жанрової адаптації перекладацьких прийомів.-Тези.; Наукова філологічна організація «ЛОГОС», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції /Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури». –  Львів, 10-11 квітня 2015. – С. 98-104.
 19. Проблема жанрової адаптації перекладацьких прийомів.-Тези.; Наукова філологічна організація «ЛОГОС», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції /Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури». –  Львів, 10-11 квітня 2015. – С. 98-104.
 20. Сучасні стратегії перекладу:перекладацький аналіз тексту.; Тези. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / I Таврійські філологічні читання» ХДУ, Херсон, 27-28 лютого 2015 р. – видавничій дім «Гельветика», с.91-94

Синєгуб Світлана Вікторівна брала участь у низці міжнародних проектів, зокрема працювала перекладачем у рамках Програми «TACIS» у фінансово-банківський школі Київського Національного економічного університету. Має досвід співпраці із бюро перекладів до 5 років, («АНТЕЙ», «ТАТ – Center»), для яких виконувала письмові переклади різної тематики. У травні 2011 була перекладачем-волонтером підчас проведення виставки Гете – інституту „Der Feind ist – wer anders denkt“, у червні 2018 працювала перекладачем екскурсій на Чорнобильській АЄС, має навички редагування німецькомовних різногалузевих текстів.

При перекладі текстів використовує електронні ресурси – „Linguo-12“, „Multitran“, “Trados”, “САТ”.

D:\Downloads\p1.jpg

D:\Downloads\p2.jpg

 

Share
Share