Кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Паршикова Олена Олексіївна

D:\Downloads\Parshykova.jpg

Паршикова Олена Олексіївна

доктор педагогічних наук, професор кафедри

Освіта: У 1980 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, отримала диплом з відзнакою, кваліфікація: вчитель німецької та англійської мови середньої школи. З 1988 по 1992 навчалась в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання іноземних мов (германські мови) на тему «Методика обучения профессионально-коммуникативным умениям управления внеклассной работой». У 1995 році отримала вчене звання доцента. З 2001 по 2004 рік навчалась у докторантурі КНЛУ за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання іноземних мов (германські мови). У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні основи навчання іноземної мови учнів початкової школи». У 2016 році отримала вчене звання професора.

Сфера наукових інтересів: Раннє навчання іноземної мови, комунікативно-ігрові технології навчання іноземної мови, методика викладання другої іноземної мови (німецької на базі англійської), психологія навчання іноземної мови.

Професійний досвід: Після закінчення інституту працювала учителем німецької та англійської мов середньої школи №77 м. Кривого Рогу та асистентом кафедри іноземних мов Криворізького гірничорудного інституту (1980-1982), викладачем німецької мови кафедри іноземних мов Криворізького державного педагогічного інституту (1982-1986), старшим викладачем та доцентом кафедри німецької мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (1986-2001), доцентом кафедри іноземних мов Міжнародного інституту управління (2001-2005), доцентом кафедри іноземних мов, з 2011р. професором, завідувачем кафедри германської філології Макіївського економіко-гуманітарного інституту (2005–2014). З 2014 року працює професором кафедри німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики, з 2019 року – професором кафедри англійської та німецької філології і перекладу імені І.В.Корунця КНЛУ.

Викладає наступні дисципліни: «Методика навчання іноземних мов», «Методика навчання іноземних мов у закладах середньої освіти різних типів», «Комунікативно-ігрові технології навчання німецької мови у закладах середньої освіти», «Німецька мова як перша / друга іноземна»

Підвищення кваліфікації: Підвищила кваліфікацію на семінарах Гете-Інституту: (Бремен, Лейпциг, 1994, Нюрнберг 1995, Франкфурт 2000, Київ 2001, 2003, 2007, 2008), пройшла стажування в університеті ім.Мартіна Лютера у м. Галле (теоретична фонетика, методика викладання фонетики німецької мови, керівник – професор, доктор Урзула Гіршфельд, консультант – професор доктор Ганс-Ебергард Піфо), семінарі з методики навчання перекладу (Київ 2016), семінарах ДААД (Київ, Суми 2019).

Публікації: Має 90 публікацій, із них 1 монографія, 34 наукові статті, у тому числі 30 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України, 2 – в іноземних виданнях, 6 підручників, 15 навчальних посібників, 14 праць навчально-методичного характеру. З 2015 року по теперішній час вийшло друком 19 праць, із них 13 наукових статей опубліковано у фахових виданнях України.

Виступає опонентом дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, рецензентом навчально-методичних видань; є членом спеціалізованої вченої ради, редколегії науково-методични журналів «Іноземні мови» та «Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка та психологія».

Громадська діяльність:

З 2010 року – участь (у якості перекладача) у доброчинному проекті «Діти Чорнобиля» організації «Глобал 2000», Австрія, Відень.

Основні публікації:

Комунікативно-ігровий метод навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи (теоретико-методологічний аспект): Монографія. – Донецьк : Вид-во «Вебер», 2009. – 296 с.

Комунікативно-ігрові прийоми навчання іноземної мови учнів початкової школи (на матеріалі німецької мови): Навч. посібник. // Бібліотечка журналу «Іноземні мови» № 3. – Київ: Ленвіт, 2010. – 56 с.

Німецька мова у грі, 1: підручник К. : вид-во «Освіта», 1997. –206 с. (у співавторстві). Гриф МОН України.

Früher Fremdsprachenunterricht in der Ukraine Primar. – Regensburg: Dürr + Kessler. – 1999. – Jg.8. – Heft 22. – S. 56-60

Німецька мова у грі, 2 К.: вид-во «Освіта», 2001. – 158 с. (у співавторстві)  Гриф МОН України.

Немецкий для детей К.: ООО «ИП ЛОГОС», 2005. – 544 с.

Німецька мова 1 Підручник для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. (у співавторстві) – К.: Грамота, 2012. – 120с.  Гриф МОН України.

Німецька мова 2 Підручник для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. (у співавторстві) – К.: Грамота, 2012. – 176 с. Гриф МОН України.

Німецька мова 3 Підручник для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. (у співавторстві) – К.: Грамота, 2014. – 176 с. Гриф МОН України.

Від декламації до комунікації. Навчання молодших школярів елементарного іншомовного спілкування на основі дидактичних римованих текстів у нових навчально-методичних комплексах з німецької мови для початкової школи // Іноземні мови – 2015. – № 3. – С.3-9.

Шляхи підвищення ефективності навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – Вип. 24. – С. 17-25.

Theoretische und methodisch-didaktische Aspekte des Einsatzes von Sprachlernliedern im DaF-Grundschulunterricht BDV-Magazin (Zeitschrift des bulgarischen Deutschlehrerverbandes) – Pravez: Vorstand des BDV, 2016. – S. 67-75. (у співавторстві)

Застосування комунікативно-ігрових прийомів навчання у формуванні міжкультурної комунікативної компетентності молодших школярів Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2017. – №4. – С. 33-42.

Формування основ міжкультурної комунікативної компетентності учнів початкової школи у процесі навчання німецької мови // Іноземні мови – 2018. – № 1. – С.3-8.

 

Share
Share