Кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Мироненко Тетяна Степанівна


Мироненко Тетяна Степанівна

старший викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

Мироненко Тетяна Степанівна у 1980р. закінчила Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації  40  років. У КНЛУ працює з 1996 року.

Мироненко Т.С. є провідним фахівцем на кафедрі у викладанні перекладу, активно займається науково-методичною та практичною перекладацькою діяльністю. Вона уклала навчальні програми з дисципліни «Теорія і практика усного перекладу» з німецької мови як основної і другої іноземної за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для ІІІ і  ІV курсів.  Основні навчальні курси, які викладає: Теорія і практика письмового перекладу на ІІ та IV курсах з німецької мови як основної та другої іноземної мови, теорія і практика усного перекладу ІІІ і IV курс.

Має 15 публікацій, з них 2 наукових та 13 навчально-методичного характеру, в тому числі 2 наукових публікацій у провідному фаховому виданні Австрії. Є співавтором підручника «Німецька мова: поглиблений курс: підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів» Затверджено Міністерством освіти і науки України, співавтором 2-х посібників «Методичний посібник з німецької мови як другої іноземної», «Право в Німеччині» Навчальний посібник з практики німецької мови для студентів IV курсу, словника «Німецько – український  словник «Економіка та фінанси»  та автором 4-х посібників: «Практичний курс перекладу з німецької мови як другої іноземної», «Усний двосторонній переклад», «Теорія і практика перекладу» та «Практичний  курс  перекладу». Посібник для студентів IV курсу факультету перекладачів «Усний двосторонній переклад» Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Переклад» і він представлений в Національній німецькій бібліотеці м. Лейпциг.

За останні п’ять років опубліковано 4 праці навчально-методичного характеру. 1 навчальний посібник отримав гриф міністерства освіти та науки України.

Контактна інформація:

E-mail: tat.79@ukr.net

Share
Share