Кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Кравченко Наталія Кимівна

Кравченко Наталія Кимівна

професор кафедри зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу

Коротка біографія: Народилась 23 грудня 1962 року. У 1985 році закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка і здобула кваліфікацію «філолог, викладач російської мови і літератури». З 1985-1987 рр. працювала викладачем російської мови як іноземної на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1987 по 1990 рр. навчалася у аспірантурі зазначеного навчального закладу, у 1990 р. захистила канд. дис. на тему «Система засобів підтексту в російському публіцистичному мовленні». 1991-1995 року працювала в Міністерстві вищої освіти. З 1995 – 2011 викладала англійську мову, працюючи на посадах доцента і професора в навчальних закладах 4 рівня акредитації; з 2002 по 2011 р. – завідувач кафедри англійської мови в державній академії ЖКГ. У 2004 р. отримала наукове звання доцента кафедри мов за спеціальністю «англійська мова». Має значний досвід перекладацької роботи (англійська, французька, німецька мови). Перекладач книг «Человек-Волк и Зигмунд Фрейд (К. – Port-Royal, 1996), «Разделенное «Я» Р.Д. Лэнг (К., 1995. – 320 с.),  Философский словар раз ума, материи и морали  Б. Рассела (1996) та ін.. (англ. мова); «Сакральна медицина», «Магія рослин» (франц. мова»); працювала перекладачем у Фонді досліджень у сфері національної безпеки України (англійська мова); значний досвід перекладів міжнародно-правових документів (1993-2005), економічної, ділової і медичної літератури. У 2002-2005 рр. – координатор програми із працевлаштування за кордоном «Інтеграція», підготовка до складання міжнародних іспитів з англійської мови TOFEL, CGFNS, Enxlex (2002-2005).
У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему «Міжнародно-правовий дискурс: когнітивно-комунікативний аспект (на матеріалі міжнародно-правових текстів англійською, французькою, українською і російською мовами») (спеціальність – «Загальне мовознавство»). У 2011 році отримала наукове звання професора кафедри англійської мови. З 1 грудня 2011 р. працює в КНЛУ професором. Є керівником дисертацій на здобуття наук. ст. канд. і докт. філол. наук. Виступала рецензентом багатьох монографій, підручників, опонентом канд. и доктр. дисертацій.
Основні публікації: Має більше 70 наукових і науково-методичних публікацій, монографії, підручники, в тому числі
– Монографія «Интерактивное, жанровое и концептуальное моделирование международно-правового дискурса. – К., 2006. –  320 с.
– Практическая дискурсология: школы, методы и методики дискурс-анализа. – К., 2012. – 250 с.
– «Практичний курс з ділової англійської мови» (у спів.) (гриф МОНУ).– Київ.: Фенікс, 2010. – 304 с.
– «Практичний курс з англійської мови професійного спілкування» (у спів.).– Київ: Фенікс, 2012. – 432 с.
Контактна інформація: Тел.: 412-30-18; 050 988-38-16
E-mail: msmua@ipnet.kiev.ua
Share
Share