Кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Корунець Ілько Вакулович

Корунець Ілько Вакулович

кандидат філологічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Коротка біографія: Народився в 1922 році. Закінчив Київський педагогічний інститут імені М.Горького (зараз – імені М.Драгоманова) в 1950 році, за спеціальністю “вчитель іноземних мов (англійська та німецька мови)”. У вищому навчальному закладі працює з 1959 року. В 1955 році закінчив аспірантуру Київського державного університету імені Тараса Шевченка. В 1966 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Граматична форма й конструктивно значущі елементи словосполучень сучасної англійської мови”. Має звання Doctor Honоris Causa (2002 р.), член спілки письменників України за фахом: “художній переклад”, “критика перекладу”. Працює на посаді професора кафедри теорії та практики перекладу з 1991 року. У 1995-1998 роках був завідувачем кафедри теорії та практики перекладу. Викладає такі дисципліни: “Вступ до перекладознавства”, “Практичний курс перекладу. Аспектний переклад”, “Порівняльна типологія англійської та української мов”, “Загальна теорія перекладу”, “Мистецтво перекладу і теорія інтерпретації” на 1 та 3, 4 та 5 курсах, спецкурси та курси за вибором на 5 курсі (магістратура), а також в Інституті “Схід-Захід” та на факультеті післядипломної освіти. Здійснює наукове керівництво курсовими, дипломними, магістерськими роботами студентів. Здійснює керівництво перекладацькою практикою на 4 та 5 курсах, а також наукове керівництво аспірантами, 22 з яких успішно захистилися.
Основні публікації: Понад 100 наукових, науково-методичних праць, художніх перекладів з англійської та італійської мов, зокрема:
1. Нарис з історії західноєвропейського та українського перекладу. – К.: КДЛУ, 2000. – 86 с.
2. Розрізнення термінів “адекватний переклад”, “еквівалентний переклад”, “реалістичний переклад”, “точний переклад” (до ідентифікації понять) // Наук. записки: Зб. наук. праць. – К.: Міжнар. інститут лінгвістики і права, 2001. – С. 289-291.
3. Артюр Рембо мовою Шевченка. – К.: Всесвіт. – 2001. – №7-8. – С. 146-151.
4. Пауло Фрейре. Педагогіка душі (переклад з англійської Ілька Корунця). – К.: Веселка, 2003. – 102 с.
5. Теорія і практика перекладу: Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 448 с.
6. Просодійні елементи як об’єкт відтворення в перекладі // Всесвіт. – 2004. – № 9-10. – С. 150-159.
7. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навч. посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 459 с.
8. Купер Ф. Слідопит (роман, переклад Ілька Корунця з англійської мови). – Тернопіль: “Навчальна книга – Богдан”, 2005. – 463 с.
9.Нотатки до періодизації українських поетичних перекладів // Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному вузі: Міжнародна науково-практична конференція, 27-28 вересня 2006 р. – КНЛУ, 2006. – С. 100-104.
10. Вступ до перекладознавства: Навч. посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 515 с.
11. Оскар Вайлд. Казки й оповідання. – Тернопіль, 2008.
Контактна інформація: Тел.: 458-36-91;
Share
Share