КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Новини

VII МІЖВУЗІВСЬКИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Національний авіаційний університет
Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Київ, березень — квітень 2016

Шановні cтуденти!

Запрошуємо Вас узяти участь у VІI Міжвузівському конкурсі молодих перекладачів, який проходитиме у м. Києві за адресою: проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 8. До участі у конференції запрошуються студенти 3-5(6) курсів вищих навчальних закладів денної форми навчання напряму підготовки «Філологія», «Переклад».

У рамках першого відбіркового (письмового) туру конкурсу учасники мають подати переклади на українську мову запропонованого уривку (див. Додаток 1) та заповнені анкети (див. Додаток 2). Комісія у 5-денний термін перевіряє роботи та інформує учасників про можливість або неможливість участі в другому турі конкурсу. Дата проведення другого туру – 26 квітня 2016.

 

Прийом робіт здійснюється за електронною адресою: v_snitsar@mail.ru (вкажіть ім’я, прізвище, по батькові, шифр групи ) до 10 квітня 2016 р.

Максимальна кількість конкурсантів від одного ВНЗ – 5 студентів.

Другий відбірковий (усний) тур конкурсу проводитиметься на базі Навчально-наукового Гуманітарного інституту НАУ. Визначення переможців конкурсу здійснюється конкурсною комісією простою більшістю голосів.

Усі автори робіт, допущених до другого туру конкурсу, нагороджуються дипломами учасників конкурсу. Переможці в кожній номінації конкурсу нагороджуються дипломами переможців та призами.

Участь у конкурсі безкоштовна.

Робочі мови конкурсу: українська, англійська.

Матеріали конкурсу розміщаються на сайті організатора конкурсу – Навчально-наукового Гуманітарного інституту http://gmi.nau.edu.ua та на сайті кафедри англійської філології і перекладу.

Детальніше

Share

BUDDING TRANSLATOR

Шановні студенти!

Кафедра англійської філології і перекладу
запрошує взяти участь у щорічному конкурсі на кращий художній переклад
«BUDDING TRANSLATOR»
Пропонуємо конкурсні завдання для вільного вибору
на сайті кафедри.
Ваші переклади українською мовою
приймаються у роздрукованому вигляді на кафедрі
(ауд. 501)
Кінцевий термін подання робіт –
8 квітня

Share

Практика IV курс 2016

Документація з практики для студентів IV курсу

Share

ХХІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ!
Державний вищий навчальний заклад
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
Рада молодих учених університету

запрошують Вас взяти участь у роботі ХХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», яка відбудеться

5-6 березня 2016 р.

За результатами конференції буде сформований електронний збірник матеріалів, що буде розміщений на web-сторінці за адресою: http://rmuphdpu.webnode.com.ua (розділ «Наукові конференції»). Скачати збірник можна буде через 14 днів після закінчення роботи конференції за вищезазначеною адресою.

Детальніше

Share

До уваги авторів «Вісника університету. Серії Філологічні науки»!

Редколегія приймає статті обсягом 0,4 – 0,5 д.а., рецензії – 0,25 д.а., хроніку – 0,2 д.а. українською та російською мовами. Відповідно до вимог, викладених у п. 3 Постанови ВАК України від 15.01.2003 р., стаття повинна містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми в контексті сучасної філологічної науки та її зв’язок із важливими науковими й практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення проблеми і на які опирається автор; визначення раніше не досліджених частин загальної проблеми або напрямів дослідження; формулювання мети статті та її завдань; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження та перспективи дальших наукових розвідок у визначеному напрямі. Подавати можна також аналітичні огляди літератури з актуальних проблем сучасної лінгвістики, особливо на основі іноземних малодоступних джерел, рецензії на значущі наукові праці. Стаття повинна мати анотації з ключовими словами українською та англійською мовами.

Вимоги до електронного оформлення

Share

Міжнародна науково-практична конференція

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Гуманітарний інститут
Національного авіаційного університету (м. Київ)
Кафедра германської філології
Київського міжнародного університету (м. Київ)
Кафедра німецької мови
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський)

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
«Взаємодія одиниць мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти», яка відбудеться 21 КВІТНЯ 2016 року у м. Києві за адресою: пр. Перемоги, 37, корпус 7.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.

Детальніше

Share

ПІДСУМКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ОЛІМПІАДИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ

FR4

Share

Результати Олімпіади з англійської мови (четвертий етап, IV курс)

Academic_competition_2

Share

Результати Олімпіади з англійської мови (третій етап, IV курс)

Academic_competition

Share

Результати першого етапу Олімпіади з англійської мови за 2015/2016 н.р. IV курс

Результати 1 туру Олімпіади

з англійської мови

Студенти 4 курсу, які отримали 43 та більше балів у 1-ому турі, запрошуються для участі в 2-му турі Олімпіади з англійської мови, який буде проведено в 503 аудиторії на 2-й парі 17.02.2016 р.

1. Карпузова Вероніка Па 08-12 43
2. Жаркова Аліна Па 20-12 43
3. Соляр Ірина Па 04-12 43
4. Власенко Ірина Па 04-12 44
5. Нєкрасова Світлана Па 14-12 44
6. Гандзюк Юлія Па 14-12 44
7. Новакова Марія Па 12-12 45
8. Іваненко Анастасія Па 14-12 45
9. Червяк Аліна Па 12-12 45
10. Хрістова Дар’я Па 13-12 45
11. Маковецька Дарина Па 17-12 45
12. Волковинська Олена Па 20-12 45
13. Томіна Анастасія Па 16-12 46
14. Сміян Олена Па 01-12 46
15. Адаменко Дар’я Па 01-12 46
Share

День відкритих дверей в КНЛУ

ВЕЛЬМИШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

27 лютого 2016 року

в Київському національному лінгвістичному університеті
проводиться
День відкритих дверей
для випускників середніх і вищих закладів освіти та їхніх батьків.

 

У ПРОГРАМІ:

10:00 – 12:00 (актовий зал) – зустріч абітурієнтів та їхніх батьків з представниками ректорату, приймальної комісії, факультетів Університету; святковий концерт;

12:30 – 14:00 – ознайомлення з Університетом, консультації з питань прийому до Університету:

ауд. 102 – приймальна комісія;

ауд. 903 (корпус № 1) – факультет германської філології;

ауд. 303 (корпус № 2) – факультет романської філології;

актовий зал – факультет перекладачів;

ауд. 302 (корпус № 3) – факультет економіки і права;

конференц-зал (корпус № 3) – факультет сходознавства

 

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ НА ЗУСТРІЧ!

Ректорат

Share

ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики»,

яка відбудеться 21-22 квітня 2016 року в м. Ужгороді на базі Ужгородського національного університету

Конференція проводиться відповідно до плану Міністерства освіти і науки України на 2016 рік із ініціативи філологічного факультету Ужгородського національного університету.

Заплановано видати збірник матеріалів до початку роботи конференції.

У рамках конференції планується робота за такими тематичними напрямами (секціями):

1. Мовознавство.
2. Літературознавство.
3. Соціальні комунікації.

Робочі мови конференції: українська, російська, словацька, угорська, англійська.

Детальніше

Share

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ В ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНОМУ КОНТЕКСТІ

ПОЛОНІЙНА АКАДЕМІЯ У ЧЕНСТОХОВІ (ПОЛЬЩА)

ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ

В ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНОМУ КОНТЕКСТІ»

(24 – 25 березня 2016 р.)

(форма проведення – заочна)

Основні тематичні напрямки роботи конференції:

Актуальні тенденції розвитку

 • природничих (математика та інформативні технології, фізика, хімія) наук;
 • біологічних наук;
 • економічних наук;
 • юридичних наук;
 • історичних наук;
 • філологічних наук;
 • суспільних (соціологія, філософія, педагогіка, психологія) наук;
 • мистецтвознавства;
 • фізичної культури і спорту;
 • екології та охорони навколишнього середовища;
 • туризмознавства, краєзнавства.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська, німецька.

Детальніше

Share

Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК : МІЖВУЗІВСЬКИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ФРАНКА. ВИПУСК № 15

Редколегія Міжвузівського збірника наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук» запрошує до участі у публікації чергового номера видання, випуск якого передбачається у травні 2016 року.

Матеріали просимо надсилати до 11 березня 2016 року.

Тематичні розділи збірника наукових праць: «Історія», «Мистецтвознавство», «Мовознавство. Літературознавство», «Педагогіка».

Детальніше

Share

„МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ”

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IX Міжнародної науково-практичної конференції
„МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ”,
яка відбудеться у Національному університеті „Острозька академія”

на факультеті романо-германських мов

23 -24 квітня 2015 року

Тематика секційних засідань:

1. Когнітивні аспекти міжкультурного спілкування.
2. Лексична, фразеологічна та фреймова семантика.
3. Мовний та мовленнєвий матеріал у його структурній та стилістичній інтерпретації.
4. Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної культури.
5. Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.
6. Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи та термінознавства.
7. Літературознавство та міжкультурна комунікація.
8. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства.

Workshops:

Презентація наукових проектів:

1. науково-дослідної лабораторії “Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції”.
2. науково-практичної лексикографічної лабораторії “LEXILAB”.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька, польська.

Детальніше

Share

До уваги студентів-магістрантів, які виходять на захист дипломної роботи

Шановні студенти!

Доводимо до вашого відома, що 11 січня 2015 року необхідно подати свою дипломну роботу на кафедру (ауд. 503) для написання відгуку науковим керівником. Прохання зареєструватися у лаборанта кафедри.
З 18 січня 2015 переплетені дипломні роботи з диском та відгуком наукового керівника читатимуть наукові рецензенти.

Додаток для дипломної роботи

Share
Share