КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Хаботнякова Поліна Сергіївна

Хаботнякова Поліна Сергіївна

Хаботнякова Поліна Сергіївна

викладач, кандидат філологічних наук

Освіта: 

У 2012 році закінчила навчання у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію магістра-перекладача англійської та іспанської мов, викладача вищого навчального закладу.

Професійний досвід:

З вересня 2013 року працює на посаді викладача кафедри англійської філології і перекладу. Викладає дисципліні «Практичний курс перекладу» та «Усний двосторонній переклад» (4 курс). Здійснює наукове керівництво написанням курсових робіт. Практикуючий перекладач-синхроніст. Членкиня Всеукраїнської спілки викладачів перекладу.

Наукова діяльність: 

З 2013 року – здобувач наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 — «Германські мови (англійська)».

Сфера наукових зацікавлень:

Когнітивна лінгвістика, перекладознавство, синхронний переклад, галузева англійська та іспанська мови.

Основні публікації:

1. Хаботнякова Поліна Кореляція понять “образ”, “символ” та “образ-символ” у сучасній лінгвістичній парадигмі (на прикладах творів Френка Перетті)/П.Хаботнякова//Вісник київського національного лінгвістичного університету Серія Філологія Том 18, № 2  2015, Київ — с. с. 190 — 194
2. Хаботнякова Поліна Методологічні засади дослідження когнітивно-прагматичного аспекту біблійних образів-символів у містичному трилері Френка Перетті / П.Хаботнякова//Матеріали науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов і культур», 2016, м. Київ

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/polina-khabotniakova-2b89a3a2/

Share
Share