КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Качур Ірина Валентинівна

Качур Ірина Валентинівна

викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

Народилась 9 вересня 1989 р. Закінчила магістратуру в Київському національному лінгвістичному університеті у 2007 році і здобула кваліфікацію «Магістр філології, перекладач англійської та німецької мов, викладач». Почала працювати викладачем кафедри англійської філології Київського національного лінгвістичного університету  у 2012 році. Викладає «Практику англійської мови (перша іноземна мова)» та «Стилістику (перша іноземна мова)». Здійснює наукове керівництво курсовими роботами на третьому курсі.

Основні публікації:

Тези до конференції «Дні науки КНЛУ»: «Метафора як засіб негативної характеристики опонента у політичному дискурсі: лінгвостилістичний аспект (на матеріалі книги мемуарів Е.Блера «Шлях»)», 2013 р.

Контактна інформація:

Тел.: 097 171-14-32;
E-mail: nekryachira@mail.ru

Share
Share