КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Тронь Тетяна Володимирівна

Тронь Тетяна Володимирівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

2011 року закінчила Київський національний лінгвістичний університет за напрямом «Філологія», спеціальністю «Переклад», спеціалізацією: «Англійська мова та друга іноземна мова» та здобула кваліфікацію магістра філології, перекладача англійської та німецької мов, викладача.
З вересня 2011 р. – по теперішній час – викладач кафедри англійської філології і перекладу факультету перекладачів, займає посаду секретаря кафедри.
Наукова та науково-методична діяльність. Основні навчальні курси, які викладає: «Практика англійської мови» на IV курсі, «Практичний курс перекладу (англійська мова) » на ІІІ курсі, здійснює керівництво над курсовими роботами студентів IV курсу.
Веде активну педагогічну та наукову діяльність, є співавтором посібників для самостійної роботи студентів IV курсу In The Fast Lane, є здобувачем наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — «Теорія і методика професійної освіти».

Основні публікації:

1. In The Fast Lane (Навчайся у швидкому темпі): Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів IV курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Л. С. Кузьмінська, М. О. Гулевич, Т. П. Каленіченко, Т. В. Соляр. – Част. 1. – К.: Освіта України, 2012. – 96 с.
2. In The Fast Lane (Навчайся у швидкому темпі): Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів IV курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Н. П. Ізотова, Л. С. Кузьмінська, М. О. Гулевич, Т. П. Каленіченко, Т. В. Соляр. – Част. 2. – К.: Освіта України, 2013. – 96 с.
3. Соляр Т.В. Структура та організація професійної підготовки фахівців митно-прикордонної служби США / Т. В.Соляр // Матеріали науково-практичної конференції «Молода наука України: перспективи та пріоритети розвитку», 25-27 липня 2012 , м. Одеса. — 170 с.
4. Соляр Т.В. Основы подготовки персонала пограничного патруля Соединенных Штатов Америки / Т.В. Соляр // Матеріали науково-практичної конференції «Прогрессивное развитие мировой науки» 1-3 вересня 2012, м. Донецьк. –124 с.
5. T. Solyar. United States Customs and Border Patrol (CBP): Its Structure and Main Tasks / T. Solyar // Матеріали науково-практичної конференції «Achievements of High Schools and Modern Science», 5-17 жовтня 2012, м. Донецьк. -139 с.
6. Соляр Т.В. Особливості професійної підготовки фахівців у сфері охорони державного кордону Сполучених Штатів Америки / Т.В. Соляр // Збірник наукових праць № 64. Серія: Педагогічні та психологічні науки/ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького; [гол.ред. Потапчук Є.М.].- Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2012. – С. 78-80.
7. Діденко О.В., Соляр Т.В. Особливості професійної підготовки співробітників Берегової охорони і Прикордонного патруля Сполучених Штатів Америки / О.В Діденко, Т.В. Соляр // Збірник наукових праць № 65. Серія: Педагогічні та психологічні науки/ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького; [гол.ред. Потапчук Є.М.].- Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2012. – С. 116-121.
8. Self-study in English oral speech practice (C2 level) for the 4th –year students of Interpreters’/Translatots’ Departments (Самостійна робота студентів з практики усного англомовного мовлення для студентів 4 курсу факультету перекладачів. Укладачі: В. Г. Ніконова, М.О. Гулевич, Т.В. Тронь. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2015. – 160 с.
9. Особливості професійної підготовки співробітників Берегової охорони і Прикордонного патруля США. Збірник наукових праць № 65. Серія: Педагогічні та психологічні науки/ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького; [гол.ред. Потапчук Є.М.].- Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2013-2014 р. – 244 с.

Контактна інформація:

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;

Share
Share