КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Ігнатенко Лариса Юріївна

DSC_5832

Ігнатенко Лариса Юріївна

старший викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

В 1984 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (Київський національний лінгвістичний університет). Спеціальність за дипломом: вчитель англійської та французької мови.

Стаж роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитаціії -20 років, в т.ч. у данному навчальному закладі — 20 років.

Основні етапи педагогічної діяльності:

Листопад 1989р. —  лютий 1995р. – викладач кафедри лексикології і стилістики англійської мови.

01.09.2001р. – 31.08.2011р. – старший викладач кафедри іноземних мов Економіко-правового факультету.

01.09.2011р. – 31.08.2013 – старший викладач кафедри англійської філології факультету перекладачів.

01.09.2013 – по теперешній час – старший викладач кафедри англійської філології і перекладу факультету перекладачів

Викладає такі навчальні курси:

  • англійська як перша іноземна мова на ІІІ курсі факультету перекладачів;
  • лексикологія англійської мови ( семінарські заняття) на ІІІ курсі факультету перекладачів;

Здійснює керівництво курсовими роботами з порівняльної лексикології  ІІІкурс.

Керівник секції англійської мови  на ІІІ курсі .

Основні публікації:

 

п/п Назва праці Характер роботи Вихідні дані Обсяг (в сторінках) Співавтори
1. Studying legalese as a part of English Language syllabus for Students of Law тези Матеріали науково-практичної конференції “Zprávy vědecké ideje

Прага, 2008

С. 39-41 Головата О.М.
2. Відфразеологічний словотвір як форма номінативної діяльності людини тези  Матеріали науково-практичної конференції

“Nauka  I Inovacja — 2011” :

Przemysl,Nauka I studia, 2011

C.16-19
3 Вплив асиметрії в системі фразеології на процесс відфразеологічного словотвору тези Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ – діалог мов та культур»: Київ, Вид центр КНЛУ,2012 С.120-121
4 Л. Ю. Ігнатенко посібн. Self-Study in English Oral Speech Practice (C1 level) for the 3rd-year Students of Interpreters’/ Translators’ Department (Самостійна робота студентів з практики усного англомовного мовлення (рівень C1) для студентів III курсу факультету перекладачів): Навч.-метод. посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. 160 с. Ніконова В.Г. , С. В. Єнько
5 Особливості від фразеологічних лексичних одиниць як складової лексикону сучасної англійської мови стаття Проблеми іноземної філології і перекладу: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (15 грудня 2016р.)  — К.: Освіта України. С.96-99

 

Контактна інформація: 

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;
E-mail:

Share
Share