КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Іваненко Катерина Василівна

Іваненко Катерина Василівна

викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

Народилася 2 травня 1987 року у м. Бориспіль. У 2010 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет за напрямом «Філологія», спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію магістра філології, перекладача англійської та італійської мов, викладача.

З вересня 2010 по грудень 2011 року – викладач кафедри зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу.

2011 – 2014рр. – навчання у аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

З жовтня 2014 року – викладач кафедри англійської філології і перекладу.

Основні публікації:

1. Проблема теорії номінації у лінгвістиці. //Studia methodologica [науковий альманах] /[відп. ред. І. Папуша]. – Тернопіль. : Вид. центр ТПУ, 2014. – Вип 36. – С. 121-127
2. Лексико-семантичні особливості культурно маркованих номінативних одиниць// Науковий вісник Чернівецкого університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Вид. дім «РОДОВІД», 2014 .- Вип. 690-691 Германська філологія – С.219-223
3. Тематична група як матеріал мотиваційно-зіставного дослідження // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні лінгвістичні парадигми» (19 березня 2014 року). – Вид.  ПП «Колегія», 2014.- С. 132-136
4. Мотивованість культурно маркованої лексики тематичної групи «СВЯТА» в українській мові.// Лінгвістика. Комунікація.Освіта : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 27 – 28 берез. 2014 р.). – Луганськ: Вид-во ЛДАКМ,2014.– С.103-104
5. Дослідження мовної картини світу на сучасному етапі розвитку лінгвістики.// Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 травня 2014р.; КНЕУ. – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 82-84

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;
E-mail: ekaterina_ivanenko@ukr.net

Share
Share