КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Єнько Сергій Васильович

Єнько Сергій Васильович

Єнько Сергій Васильович

викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

Народився 25 березня 1987р. Одержав вищу освіту в Київському національному лінгвістичному університеті в 2004 році за кваліфікацією «Перекладач англійської та італійської мов, викладач». Почав працювати викладачем кафедри англійської мови Київського національного лінгвістичного університету в 2005 році, викладав практику англійської мови для третього курсу. У 2006 році перейшов на кафедру англійської філології де викладає такі дисципліни: «Практика англійської мови», «Усний двосторонній переклад» та «Практичний курс перекладу».

Працює також як перекладач-практик (усний послідовний та синхронний переклад;

Основні публікації:

  1. Work Your Way Up to the Top (Прямуй до успіху) : Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів III курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Л. Ю. Ігнатенко, І. О. Гарбар, С. В. Єнько. – Частина ІІ. – К.: Освіта України, 2013.
  2. Self-Study in English Oral Speech Practice (C1 level) for the 3rd-year Students of Interpreters’/ Translators’ Department (Самостійна робота студентів з практики усного англомовного мовлення (рівень C1) для студентів III курсу факультету перекладачів): Навч.-метод. посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015./ Укладачі: Л. Ю. Ігнатенко, І. О. С. В. Єнько..
  3. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та стратегії їх перекладу. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 2017. — випуск 34, 2017. – Вип. 34. – 200 с.
  4. Розвиток мовної освіти у Хорватії (кінець XX, початок XXI ст.)// Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013.
  5. Іншомовна освіта у Хорватії у контексті євроінтеграції. План розвитку освіти//Дні науки КНЛУ «Україна і світ: діалог мов і культур». Київ, КНЛУ, 19-21 березня 2014 р.
  6. Специфіка перекладу текстів рекламних //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і світ: Далог мов та культур» (01-03 квітня 2015 р.). – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2015.
  7. Специфіка англо-українського перекладу термінологічної лексики у текстах медичного спрямування//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і світ: Далог мов та культур» (30 березня-01 квітня 2016 р.). – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2016.
  8. Скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та стратегії їх перекладу//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і світ: Далог мов та культур» (30 березня-01 квітня 2017 р.). – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2017.

Контактна інформація:

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;

E-mail: serginio@ukr.net

Share
Share