КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Шугалевич Анна Олегівна

Шугалевич Анна Олегівна

Шугалевич Анна Олегівна

викладач кафедри англійської філології і перекладу

Біографія:

Народилась 5 квітня 1990 р. в м. Києві. В 2012 році закінчила навчання в Київському національному лінгвістичному університеті за напрямом «Філологія», спеціальністю  «Переклад» і здобула кваліфікацію «Магістр філології, перекладач англійської та іспанської мов, викладач». Почала працювати викладачем кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету  у 2013 році. Викладає «Практичний курс перекладу» (2 курс) , «Практичний курс перекладу» (4 курс), «Лінгвокраїнознавство» (4 курс).  Керує перекладацькою практикою студентів. Веде активну педагогічну та наукову діяльність. З 2013 року – здобувач наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 — «Германські мови (англійська)».

Контактна інформація:

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;
E-mail: annashugalevych@gmail.com

Share
Share