КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Семенець Олег Євгенович

DSC00096_cr

Семенець Олег Євгенович

професор кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

факультету перекладознавства Київського національного лінгвістичного університету, доктор філологічних наук, професор

 

Освіта: Народився у 1946 р. У 1969 р. закінчив Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка за фахом англійська мова, перекладач-референт. У1971-1975 рр. навчався у заочній аспірантурі факультету романо-германської філології КДУ ім.Т.Шевченка, у 1976 р. під керівництвом доктора філологічних наук, професора Ю.О.Жлуктенка захистив у тому ж університеті кандидатську дисертацію на тему: «Дивергентні процеси у англійській мові Бірми» за спеціальністю 10.02.04. германські мови (Рішення ВАК при РМ СРСР від 18 червня 1976 р.).

Рішенням ВАК при РМ СРСР 19 листопада 1980 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі теорії та практики перекладу.

У 1985 р. у тому ж університеті захистив докторську дисертацію на тему «Англійська мова у країнах, що розвиваються: проблеми соціокультурного варіювання» за спеціальністю 10.02.04. германські мови (вчена ступінь доктора філологічних наук присуджена Рішенням ВАК при РМ СРСР від 17 січня 1986 р.).

Рішенням ВАК при РМ СРСР 15 серпня 1986 р. присвоєно вчене звання професора по кафедрі теорії та практики перекладу.

Професійний досвід: Після закінчення університету працював викладачем англійської мови на кафедрі іноземних мов Київського інституту народного господарства, перекладачем по лінії Держкомітету економічних зв’язків РМ СРСР за кордоном. У 1971-1973 рр. — співробітник міжнародного відділу КДУ ім.Т.Шевченка. Викладач, ст. викладач, доцент кафедри теорії та практики перекладу германських мов того ж університету (1973-1982 рр.), завідувач тієї ж кафедри (1982-1992 рр.), декан факультету романо — германської (іноземної) філології КДУ ім.Т.Шевченка (1981-1992 рр.). У 2006-2007 рр. також працював Ректором Українського інституту лінгвістики і менеджменту, м.Київ, у 2016 р. — професором кафедри іноземних мов та перекладу Академії адвокатури України, м.Київ.

1983 р. – стипендіат ЮНЕСКО, 1986-1990 рр. — національний координатор міжнародної програми ЮНЕСКО «Вивчення мов та літератур задля миру та взаєморозуміння — LINGUAPAX» .

У 1988-1992 рр. очолював Спецраду із захисту докторських дисертацій з спеціальностей загальне мовознавство, германські мови, романські мови, входив до складу низки інших спецрад, був Головою навчально-методичного об’єднання з викладання іноземних мов, зарубіжної літератури та класичної філології при Міністерстві вищої та середньої спеціальної освіти УРСР, членом Наукових рад Інституту мовознавства та Інституту сходознавства АН України, редактором та членом редколегій низки професійних видань. Має широкий практичний досвід письмового, усного, синхронного перекладу (у т.ч. за кордоном). У якості офіційного перекладача залучався до забезпечення візитів та переговорів найвищого, у тому числі президентського рівня.

Наукова та науково-методична діяльність: Фахівець у галузі етно — та соціолінгвістики, історії, теорії та методики перекладу, методики викладання іноземних мов, країнознавства, міжнародних відносин. Читав курси теорії, історії, практики перекладу, спецкурси, в т.ч. з варіативності англійської мови на перекладацькому відділі факультету іноземної філології КДУ. Підготував дванадцять кандидатів філологічних наук.

Опублікував більше ста наукових та науково-методичних праць, серед них:

Навчальні посібники (з грифом Міністерства освіти України):

 • Практический курс перевода (английский язык). (в соавт-ве с А.Н..Панасьєвым) — Київ, Вид-во при КДУ, 1982;
 • Пособие по внеаудиторному чтению (в соавт-ве с Кулиш Л.Ю.,Полищук Р.С., Лазаренко К.А. и др.) — Київ, «Вища школа», 1983;
 • Соціальні процеси та мовна дійсність. Англійська мова в країнах Азії і Африки. — Київ, «Вища школа», 1984;
 • Практический курс устного перевода. (в соавт-ве с А.Н.Панасьєвым) — Київ, Вид-во при КДУ, 1986;
 • История перевода. Ч.1. (в соавт-ве с А.Н.Панасьевым) — Київ, Вид-во при КДУ, 1989;
 • История перевода. Ч.2. (в соавт-ве с А.Н.Панасьевым) — Київ, «Либідь», 1991.

Монографії:

 • Варианты полинациональных литературных языков (в соавт-ве с Вовк В.Н., Бублик В.Н., Жлуктенко Ю.А и др.) — Київ, «Наукова думка», 1981;
 • Социальный контекст и языковое развитие. Территориальная и социальная дифференциация английского языка в развивающихся странах. — Київ, Вид-во при КДУ, 1985;
 • Социальная лингвистика и общественная практика. Английский язык в современном мире. (відповідальний редактор; у спів — ві з Борисенко І.І., Карабаном В.І.Швейцером О.Д. та ін.)- Київ, Вид-во при КДУ, 1988;
 • Межъязыковые отношения и языковая политика (у спів-ві з Гаком В.Г., Домашневим А.И., Быховец Н.Г. и др.) — Київ, «Наукова думка», 1988;
 • Вісник КДУ. Серія романо-германської філології №№22(1988), №23 (1989).№24 (1990) (відповідальний редактор) — Київ, Видання науково-методичного кабінету Мінвузу УРСР;
 • Сучасна Індія: наука, технології, стратегічні сектори. — Видавництво Національного економічного університету ім.В.Гетьмана, Київ, 2006.

Інші публікації:

 • О месте истории перевода в ряду переводоведческих дисциплин и принципах ее создания (в соавт-ве с А.Н.Панасьевым) — Тезисы конференции «Функционирование. и семантические корреляции языковых единиц», 17-19 апреля 1990 г., КГУ;
 • Іноземна мова: принцеса і попелюшка. — Вестник КГУ, историко-филологическая серия, № 1, 1991;
 • Чи заговоримо ми іноземною? — Кур’єр ЮНЕСКО, вересень, 1990;
 • К вопросу о форме существования английского языка за пределами Великобритании. — Вопросы романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков, № 5, Киев, КГПИИЯ, 1978;
 • К проблеме вариативности языковой системы. — Вестник КГУ, серия романо-германской филологии, № 13, Киев, 1979;
 • Социолингвистическая типология вариантов английского языка. — Мовознавство, № 6, 1986;
 • Typology of the Variants of the English Language. — Тезисы секционных докладов и дискуссий за круглым столом XIV междунар. конгресса лингвистов. (Берлин, 10-15 августа 1987). Берлин, 1987;
 • Оценочный компонент значения и его прагматическая функция (в соавт-ве с Воиновым В.В.) — Мовознавство, 1989, № 1;
 • З історії перекладу. З глибини стародавнього світу ( у спів-ві з О.М.Панас’євим) — Всесвіт,№ 11, 1989;
 • З історії перекладу. За неповторної античної доби ( у спів-ві з О.М.Панас’євим) — Всесвіт, № 9, 1989;
 • З історії перекладу. Шляхами будизму і християнства ( у спів-ві з О.М.Панас’євим) — Всесвіт, № 12, 1989;
 • Learning of Foreign Languages as an Aspect of General Humanization of Society. — Тези доповіді на консультаціях експертів ЮНЕСКО – Linguapax — 3 — «Сприяння миру через викладання іноземних мов», Саарбрюкен, ФРН, травень, 1990;
 • Языковая лояльность и средства защиты языка. — Тезисы конференции. «Функциональные и семантические корреляции языковых единиц». 17-19 апреля 1990 г., КГУ;
 • Сучасні аспекти функціонування Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (у спів-ві з В.Рибалкіним) — Східний світ, №1, 1997;
 • Низка статей з питань двосторонніх відносин України з країнами Близького Сходу, Південної Азії в українських та зарубіжних періодичних виданнях (1997-2011 рр.)

З 1992 р. — на державній, з 1993 р. — на дипломатичній службі.

1992-1993 рр. — Заступник Голови Національного центру реалізації міжнародної технічної допомоги Україні при Кабінеті Міністрів України.

1993-1998 рр. – Тимчасовий повірений у справах України, з 1995 р. — Надзвичайний і Повноважний Посол України у Об’єднаних Арабських Еміратах та у Єменській Республіці (за сумісництвом), МЗС України.

1998-1999 рр. – Начальник І-го територіального управління (РФ та СНД), МЗС України.

1999-2001 рр. – Начальник Управління контролю над озброєннями та військово-технічного співробітництва МЗС України, член Колегії МЗС України.

2001-2006 рр. – Надзвичайний і Повноважний Посол України у Республіці Індія, а також у Королівстві Непал, Народній Республіці Бангладеш, Демократичній Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка (за сумісництвом).

2007 р. — помічник Заступника Керівника Секретаріату Президента України.

2007-2008 рр. – Директор І-го територіального Департаменту (РФ та СНД), МЗС України.

2008-2011 рр. – Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сирійській Арабській Республіці.

У 1992-2011 рр. брав участь у міждержавних та міжурядових переговорах, в т.ч. з питань надання технічної допомоги Україні з боку ЄС, ФРН, Нідерландів, США, з питань двосторонніх відносин України з ОАЕ, Індією, Сирією, РФ та в рамках СНД, у міжнародних форумах з питань поглиблення мирного процесу на Близькому Сході в Омані та Бахрейні, очолював делегації України на переговорах в рамках Спільної комісії із виконання та інспекцій за Договором щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь-1 (СНО-1), Спеціальної контрольної комісії за Договором щодо ракет середньої та меншої дальності (РСМД), Постійної консультативної комісії за Договором з протиракетної оборони (ПРО), на засіданні Спеціальної групи високих посадових осіб з метою координації зусиль з питань нерозповсюдження в Індії та Пакистані у 2000 р. в Оттаві, на Пленарній конференції з питань контролю над озброєннями держав – членів Вассенаарської домовленості у 2001 р. у Братиславі, брав участь в українсько-американських консультаціях з питань міжнародної безпеки у Вашингтоні у 2000 р. тощо.

Має дипломатичний ранг Надзвичайного та Повноважного Посла України (2001 р.)

Член Ради директорів Української асоціації зовнішньої політики.

Контактна інформація:

Тел. (службовий): (044) 287-15-97;
E-mail: lmos@ukr.net

Share
Share