КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Рахнянський Віктор Васильович

Рахнянський Віктор Васильович

Рахнянський Віктор Васильович

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської і німецької філології

та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

Народився 2 листопада 1978 року. У 2002 одержав повну вищу освіту в Національному університеті кораблебудування за спеціальністю «Міжнародна інформація в морській діяльності» та в Миколаївському державному педагогічному університеті за спеціальністю «Англійська мова і література».
У 2010 році закінчив аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.01.04 — «Література зарубіжних країн». Коло наукових інтересів — сучасна література США, етнічні літератури, проблеми мультикультуралізму.
Працює викладачем на кафедрі з вересня 2012 року. Викладає «Практичний курс англійської мови» (3-й курс) та «Стилістику англійської мови».
Здійснює керівництво написанням курсових робіт студентів (3 курс).

Основні публікації:

1. Образ осені в романі Р. Анайї «Осінь на Ріо-Гранде» // Наукові праці. — Вип. 134. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2006.- С.73-75.
2. Концепт «універсальної людини» : типологічні паралелі між американським трансценденталізмом і літературним ренесансом чиканос // Мова і культура. — Вип. 67.- Київ: Вид-во С.Бураго, 2008. – С. 107-109.
3. Антропологія пам’яті в автобіографічному есеїстичному романі Р. Родрігеза «Голод пам’яті» // Проблеми літературознавства. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 46-48.
4. Метафора памяти в творчестве Р. Родригеза // Сборник Минского национального лингвистического университета (Тезисы международной конференции американистов). Минск: Изд-во МНЛУ, 2009. – С. 36.
5. Топос Мексики в автобиографическом романе Ричарда Родригеза «Время долга: диалог с моим мексиканским отцом» / В.В. Рахнянський// Россия — Запад — Восток: взаимодействие культур и литератур : междунар. науч. конф. [отв. ред. Т. В. Воронченко]. – Чита : Забайкал. гос. ун-т., 2015. — С. 35-40.

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

E-mail: rakhnyansky@ukr.net

Share
Share