КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Прокопів Галина Ярославівна

Прокопів Галина Ярославівна

Прокопів Галина Ярославівна

викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

Народилася 29 червня 1986. У 2008 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)” та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури. З 2008 по 2009 працювала у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського; з 2009 по 2010 р. працювала у ліцеї  “Престиж” вчителем англійської мови. З 2010 навчається в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету. З 2015 р. працює на кафедрі англійської філології і перекладу, викладає наступні дисципліни: “Перша іноземна мова (англійська)” (3 курс), “Лінгвокраїнознавство” (4 курс). Здійснює наукове керівництво курсовими роботами студентів.
Сфера наукових інтересів – когнітивна поетика, прийменник, американська поезія.

Основні публікації:

1) Прокопів Г. Я. Роль прийменників у створенні пейзажних образів у віршованих текстах Роберта Фроста // Наукові записки. — Випуск 138. — Серія: Філологічні науки (мовознавство), Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. — С. 452—457.
2) Прокопів Г. Я. Прийменники у когнітивній лінгвістиці: поняття образ-схема (на матеріалі віршованих текстів американської поезії) // “Мова та література у полікультурному просторі”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 13-14 лютого 2015 р.) — Львів: ГО “Наукова філологічна організація “ЛОГОС”, 2015. — С. 129—131.
3) Прокопів Г. Я. Смислотвірна функція прийменників у віршованому мовленні // (готується до друку)
4) Прокопів Г. Я. Функціональна транспозиція прийменників у поетичному мовленні (на матеріалі американської поезії) // (готується до друку)

Контактна інформація:

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;
E-mail: kotlyar86@mail.ru

Share
Share