КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Прокопчук Марія Миколаївна

Прокопчук Марія Миколаївна

Прокопчук Марія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської філології і перекладу

Освіта

 • 2010 – 2013 рр. Навчання в очній цільовій аспірантурі за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови, Київський національній лінгвістичній університету
 • 1994 – 1999рр. Вища освіта: Київський національній лінгвістичній університет. Диплом з відзнакою КБ № 11318305 за спеціальністю «Англійська мова та література», кваліфікація «Філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури»

Професійний досвід

 • Жовтень 2008 – тепер. час. Викладач кафедри англійської філології і перекладу факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету
 • 2004 – жовтень 2008р. Молодший науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов АПН України.
 • 1995 – 2004рр. Викладач англійської мови та літератури Київської гімназії східних мов №1

Викладає дисципліни:

 • «Перша іноземна мова» (практика усного та писемного мовлення)

Професійні досягнення та нагороди

 • Диплом з відзнакою Київського національного лінгвістичного університету КВ № 11318305, «Філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури», Київ, 1999р.
 • Диплом з відзнакою пелагічного коледжу при Київському університеті ім. Тараса Шевченка. 33 № 902516, «Викладання в початкових класах «, Київ, 1994р.
 • Сертифікат про участь у Міжнародному семінарі-тренінгу з питань вивчення історії Голокосту, Нідерланди, 11-13 вересня 2009р.
 • Сертифікат про участь у Міжнародному семінарі-тренінгу з питань вивчення історії Голокосту, Польща, 07-14 березень 2009р.
 • Сертифікат про участь у Міжнародному семінарі-тренінгу з питань вивчення історії Голокосту,Франція, 20-30 лютого 2008р.
 • Сертифікат про участь у Міжнародному семінарі-тренінгу з питань вивчення історії Голокосту, Ізраїль, 12-18 березня 2008р.
 • Сертифікат про участь у Міжнародному семінарі-тренінгу для викладачів гуманітарних дисциплін з питань вивчення історії Голокосту,США, 7-11червень 2004р.
 • Свідоцтво про проходження курсів підвищення фахової кваліфікації викладачів іноземних мов. Місце проведення – Київ, Інститут післядипломної освіти, Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка, листопад, 2004р.
 • Свідоцтво про проходження курсів підвищення фахової кваліфікації викладачів іноземних мов. Місце проведення – Київ, Інститут післядипломної освіти, Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка, квітень, 2002р.

Публікації, конференції, презентації

 • Автор біля 14 статей і 15 тез, надрукованих у наукових виданнях України, , 1 навчально-методичного посібника, 1 підручника;
 • Участь у 20 Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних наукових конференціях.
 • Рецензент навчально-методичних видань для загальноосвітніх навчальних закладів у складі комісії міністерства освіти України з іноземних мов.

Книги, навчальні посібники, методичні вказівки

 • Прокопчук М.М. Дружня англійська. Підручник для 5-го кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Педагогічна думка, 2007.– 164 с.
 • Прокопчук М.М. Тести для визначення рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції у здобувачів наукових ступенів. Матеріали тестів для визначення рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції у здобувачів наукових ступенів. – К: Педагогічна думка, 2007. – 46с.

Наукові статті

2017

Mariia Prokopchuk. Language competence developing of secondary school learners / European Humanities Studies: State and Society. – V.1 – Krakow: East European Institute of Psychology, 2017. C. 87 – 102.

2016

Прокопчук М.М. Аналіз підходів до вирішення проблеми формування мовних компетенцій в другій іноземній мові в учнів основної школи // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам ХІІ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в ХХІ веке» 4 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х.: Научно-информационный центр «Знание», 2016.

2015

Прокопчук М.М. Щодо питання організації навчального матеріалу для формування мовних компетенцій в підручниках з другої іноземної мови для учнів основної школи // Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам VI заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в ХХІ веке» г. Харьков: сборник со статьями (уровеь стандарта, академический уровень). – Д. : научно-информационный центр «Знание», 2015.

2014

 • Методичні рекомендації щодо формування в учнів основної школи мовних компетенцій з англійської мови як другої іноземної //Іноземні мови в сучасній школі. – 2014. –№ 2. – С. 14 – 19.
 • Особливості етапів формування мовних компетенцій в учнів 5-го класу (англійська мова після німецької) / М.М. Прокопчук // Іноземні мови. – 2014. – №2. – С. 15 – 20.

2013

 • Спеціальні принципи навчання другої іноземної мови / М.М. Прокопчук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.40. – Ч.3. – С. 304 – 310.
 • Интерференция и перенос в процессе формирования языковых компетенций у учащихся в обучении английскому языку после немецкого / М.Н. Прокопчук // научный педагогический и психологический журнал «Образование и саморазвитие». – № 3 (37). – Казань: «Центр инновационных технологий», 2013. – С. 104 – 109.
 • К вопросу о типологии упражнений для формирования языковых компетенций у учеников основной школы (английский язык после немецкого) / М.Н. Прокопчук // научный педагогический и психологический журнал «Образование и саморазвитие». – № 4 (38). – Казань: «Центр инновационных технологий», 2013. – С. 237 – 242.
 • До проблеми визначення джерела-переносу та інтерференції у процесі формування учнів основної школи мовних компетенцій в другій іноземній мові / М.М. Прокопчук // Н-34 Наука ХХІ століття: відповіді на виклики сучасності : Збірник статей І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Бухарест, 17 травня 2013 р. – в ІІІ ч. – Ч. ІІІ. – Бухарест, 2013. – С. 201 – 207.

2012

 • Мовні компетенції та особливості їх формування при оволодінні другою іноземною мовою учнями основної школи / М.М. Прокопчук // Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика». – Випуск. – К. : ВП «Едельвейс», 2012. – С. 137 – 145.
 • Лінгвістичні передумови   формування фонетичної компетенції в другій іноземній мові в учнів основної школи / М.М. Прокопчук // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». Т.2. – Луганськ : Глобус-Прінт, 2012. – С. 317 – 322.

2011

 • Врахування вікових особливостей учнів 5 класу у процесі формування мовних компетенцій в другій іноземній мові / М.М. Прокопчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 29 : збірник наукових праць / за ред.. В.І. Гончарова. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 166 – 170.
 • Психолого-педагогічні передумови навчання другої іноземної мови учнів молодшого підліткового віку / М.М. Прокопчук // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : Серія : Педагогіка та психологія. – Вип.20. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2011. – С. 35 – 43.

2007

 • Система вправ для навчання читання (англійська мова як друга іноземна) / М.М. Прокопчук // П 76 Пріоритетні напрями навчання іноземних мов учнів початкової школи відповідно до комунікативного підходу та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: матеріали науково-методичного семінару – Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2007.– С. 17 – 25.
 • Підручник “Friendly English 5(1)” для навчання англійської як другої іноземної мови. Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Ін-т педагогіки АПН України. – К. – Луцьк, 2007. – Вип.. 6. – С. 186 – 194
 • До проблеми змісту підручників з навчання другої іноземної мови для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип.9. – Т. XI (99). Культурологічний підхід до викладання мови і літератури. – С. 256 – 262.

2006

 • Особливості навчання другої іноземної мови п’ятикласників загальноосвітніх шкіл / М.М. Прокопчук // щомісячний науково-педагогічний журнал «Рідна школа. – № 9 (925). – К: «Фенікс», 2007. – С. 36 – 38.

Тези доповідей на конференціях

 2017

Prokopchuk M.M. Learning strategy development of secondary school learners who study English after German / M.M. Prokopchuk // Україна і світ : діалог мов і культур : матеріали  міжнародної науково-практичної конференції (30 березня 2017 року). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017.

2016

Прокопчук М. М. Критерії класифікації вправ для формування мовних компетенцій в другій іноземній мові в учнів основної школи (англійська мова після німецької) / М. М. Прокопчук // Сборник статей научно-информационного центра “Знание” по материалам ХІІ международной заочной научно-практической конференции “Развитие науки в ХХІ веке”. Ч. 4. – Харьков : Знание, 2016. – С. 73–78.

 2015

Прокопчук М. М. Мовна усвідомленість як складова мовних компетенцій  в учнів основної школи (англійська мова після німецької) / М. М. Прокопчук // Україна і світ : діалог мов і культур : матеріали  міжнародної науково-практичної конференції (1–3 квітня 2015 року). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 632–633.

Прокопчук М. М. Особливості мотиваційного аспекту змісту навчальних матеріалів для формування мовних компетенцій в другій іноземній мові в учнів основної школи / М. М. Прокопчук // Сборник публикаций научно-информационного центра “Знание” по материалам III заочной научно-практической конференции “Развитие науки в ХХІ веке”. – Харьков : Знание, 2015.  – С. 84–85.

Прокопчук М. М. Щодо питання організації навчального матеріалу для формування мовних компетенцій в підручниках з другої іноземної мови для учнів основної школи / М. М. Прокопчук // Сборник публикаций научно-информационного центра “Знание” по материbалам VI заочной научно-практической конференции “Развитие науки в ХХІ веке”. – Харьков : Знание, 2015.  – С. 26–30.

 2013

Прокопчук М. М.  До проблеми визначення джерела-переносу та інтерференції у процесі формування учнів основної школи мовних компетенцій в другій іноземній мові / М. М. Прокопчук // Наука ХХІ століття : відповіді на виклики сучасності : збірник статей І Міжнар. наук.-практ. конф. (17 травня 2013 р.). – Ч. ІІІ. – Бухарест, 2013. – С. 201–207.

Прокопчук М. М. Модель формування мовних компетенцій в учнів основної школи (англійська мова після німецької) / М. М. Прокопчук // Лінгвістика, Комунікація. Освіта : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 14–15 березня 2013 р.). – Луганськ, 2013. – С. 218–220.

Прокопчук М. М. Особливості предметного та процесуального аспектів змісту навчальних матеріалів для формування мовних компетенцій в учнів 5-го класу (англійська мова після німецької) / М. М. Прокопчук // Матеріали ХІ Міжвузівської конференції молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур” (29–30 січня 2013 року) / Ред.                      В. Д.  Каліущенко, М. Г. Сенів, Т. О. Подєнєжна. – Донецьк, ДонНУ, 2013. – С. 144–146.

Prokopchuk  M. M. Peculiarities of teaching materials for young teenage learners who study English after German / М. М. Prokopchuk // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (29–30 листопада 2013 р). – Ч. ІІ. – Дніпропетровськ : РоялПринт, 2013. – С. 231–232.

Prokopchuk M. M. Psycholinguistic approach of interference and transfer in second foreign teaching / М. М. Prokopchuk // English in Globolised World : збірник наукових праць (англ. м.). – Кам’янець-Подільський : Апостроф, 2013. – С. 143–144.

 2012

Прокопчук М. М. Лінгвістичні передумови формування фонетичної компетенції в другій іноземній мові в учнів основної школи / М. М. Прокопчук // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції “Перший крок у науку”. Т. 2. – Луганськ : Глобус-Прінт, 2012. – С. 317–322.

Прокопчук М. М. Особливості формування фонетичної компетенції в учнів основної школи / М. М. Прокопчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур” (21–23 березня 2012 р.). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 273 – 274.

Прокопчук М. М. Система вправ для формування мовних компетенцій в учнів основної школи в процесі навчання другої іноземної мови / М. М. Прокопчук // Комунікативно-когнітивний підхід до викладання філологічних та психолого-педагогічних дисциплін : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (20 квітня 2012 р.). – Ялта; Євпаторія, 2012. – С. 79–81.

Прокопчук М. М. Суб’єктивні та об’єктивні чинники відбору та організації змісту навчальних матеріалів для формування мовних компетенцій в другій іноземній мові / М. М. Прокопчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур” (19–21 березня 2014 р.). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 586–588.

Прокопчук М.М. Теоретичні передумови формування мовних компетенцій в учнів середньої школи / М. М. Прокопчук // Матеріали Х Міжвузівської конференції молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських мов і літератур” (24–25 січня 2012 року). / В. Д. Каліущенко (відп. ред.), М. Г. Сенів,            Т. О. Подєнежна, Є. В. Коцаренко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – С. 141–144.

 2010

Прокопчук М. М. Особливості навчання другої іноземної мови учнів молодшого підліткового віку в загальноосвітніх навчальних закладах / М. М. Прокопчук // Матеріали звіт. наук. конф. (3–4 квітня 2006 р.). – Ін-т педагогіки АПН України; Ред. В. М. Мадзігон (голов.ред.) та ін. – К. : Пед. Думка, 2006. – С. 95–96.

2007

 Прокопчук М. М. Проблема вправ і завдань для навчання другої іноземної мови  / М. М. Прокопчук  // Анотовані результати НДР Інституту педагогіки за 1996 р.– К. : Пед. думка, 2007.– С. 104–105.

 Рецензії на посібники, книги

 Підручник з англійської мови “English 7 (3)” для загальноосвітніх навчальних закладів, автори: Л. І. Морська, М. О. Кучма

Навчальний посібник з англійської мови “Схеми і таблиці. Англійська мова”, укладачі: С. В. Рудь, О. О. Ходоковська

Навчальній посібник для старших класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови “Practise your grammar! Робочий зошит з граматики”, укладачі: А.  Левчук, О. Карп’юк

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

Тел.: 067 906-37-35;
E-mail: mmprokopchuk@yahoo.com

Save

Share
Share