КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Попович Юлія Олексіївна

%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d1%8e%d0%bb%d1%96%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%96%d1%97%d0%b2%d0%bd%d0%b0Попович Юлія Олексіївна

викладач кафедри англійської філології і перекладу

Біографія:

Вищу освіту одержала в КНЛУ за кваліфікацією «філолог, викладач англійської,німецької та іспанської мов і зарубіжної літератури». Працювала на кафедрі англійської мови факультету перекладачів КНЛУ, де викладала дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична граматика», «Практична фонетика», «Перша іноземна мова (англійська)», «Друга іноземна мова (англійська)». З 2013 по 2016 навчалася в аспірантурі КНЛУ за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство.
З 2016 року працює викладачем кафедри англійської філології і перекладу факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету.

Основні публікації: готує до захисту дисертацію на тему: «Відтворення маркерів соціального статусу літературного персонажа в перекладі (на матеріалі українських перекладів британських художніх творів ХІХ століття)» у 2017 році.

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

lilyjjoy@gmail.com

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97

Save

Share
Share