КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Польова Евеліна Валентинівна

Польова Евеліна Валентинівна

Польова Евеліна Валентинівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології і перекладу

Біографія:

Народилася 12 вересня 1974 р. Одержала вищу освіту в Київському державному лінгвістичному університеті в 1998 році за кваліфікацією «вчитель англійської та іспанської мов і зарубіжної літератури». З 1998 р. почала працювати викладачем кафедри теорії та практики перекладу Київського державного лінгвістичного університету. У 2004 році закінчила аспірантуру при Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дериваційні новації у передвиборчому дискурсі Великої Британії та США: структурний, семантичний та прагматичний аспекти». Завідує методичною секцією практичного курсу перекладу. У співавторстві створено навчальний посібник (у 2-х частинах) з практичного курсу перекладу для студентів магістратури, рекомендований Міністерством освіти і науки як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

З 2016 року працює на посаді доцента кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету. Викладає практичний курс перекладу з англійської мови, теорію і практику перекладу, редагування тексту, здійснює керівництво магістерськими роботами.

Має сертифікат Cambridge English: Proficiency (Certificate of Proficiency in English – СPE (C2)), є сертифікованим користувачем системи автоматизованого перекладу SDL TRADOS.

Наукові та навчально-методичні  публікації за останні п’ять років:

1. Польова Е.В. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови): навчальний посібник у двох частинах. Частина І: Галузевий переклад (міжнародне право, економіка) / Польова Е. В., Уваренко Т. П. — К. : Ленвіт, 2010. — 191 с.

2. Польова Е.В. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови): навчальний посібник у двох частинах. Частина ІІ: Галузевий переклад (наука, медицина) / Польова Е. В., Уваренко Т. П. — К. : Ленвіт, 2011. — 189 с.

3. Польова Е.В. Запозичення в англомовному передвиборчому дискурсі. — Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія : Філологія, Педагогіка, Психологія / гол. ред. З. О. Валюх. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. — Вип. 25.

4. Польова Е.В. Переклад лексичних одиниць з новими дериваційними елементами у сучасному передвиборчому дискурсі / Е.В. Польова. – Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Міжмовна та міжкультурна комунікація / гол. ред. С. П. Денисова. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. — Том 2. — № 1.

5. Poliova E. Pragmatics of Lexial Innovations in Pre-Election Discourse of Great Britain and USA / E. Poliova. — Філологічні науки (мовознавство). — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. — Вип. 118.

6. Poliova E.P. Strategies for studying pre-election discourse neologisms in translation / E.P. Poliova.  — Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія : Філологія, Педагогіка, Психологія / гол. ред. З. О. Валюх. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. — Вип. 34.

Брала участь у наукових конференціях за останні 5 років:

1. V Всеукраїнська науковій конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному вищому навчальному закладі», 7–8 лютого 2013 р., КНЛУ.

2. Міжнародна конференція «Methodological Challenges for the Contemporary Translator Educators», Краків (Польща), 10-11 жовтня, 2013 р.

3. VIII наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу», Харків, 23-24 квітня, 2015 р.

4. Міжнародна конференція «Inspirations for Translation Pedagogy», 1st CTER Congress, Krakow 14-16 March 2016.

5. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», Київ, КНЛУ, 30 березня – 1 квітня 2016 р.

Google Academy

Освітній сайт КНЛУ

Контактна інформація:

тел. роб. 044 287 15 97

E-mail: evelina_poliova@ukr.net

Share
Share