КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Пашун Олена Василівна

Пашун Олена Василівна фото

Пашун Олена Василівна

викладач кафедри англійської філології і перекладу

Біографія:

У 2005 р. проходила курс навчання в Афінському університеті (Греція). У 2008 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю «Переклад (новогрецька мова)», отримала кваліфікацію «Магістр філології, перекладач новогрецької та англійської мов, викладач». Працює на кафедрі теорії та практики перекладу з 01 вересня 2008 р. За сумісництвом працює на посаді викладача кафедри класичної та новогрецької філології. Викладає такі дисципліни: «Практика усного і писемного мовлення (новогрецька мова)» на 1-5 курсах, «Практичний курс перекладу (новогрецька мова)», «Практичний курс перекладу (англійська мова)» 3-4 курси), «Лінгвокраїнознавство (новогрецька мова)», «Лексикологія новогрецька мова)», Курс за вибором (новогрецька мова) на факультеті перекладачів.

Основні публікації:

1. Пашун О.В.Абревіація як один із найактивніших способів словотворення в новогрецькій мові/ О.В.Пашун //   матеріали  VІІ Всеукраїнської наукової конференції аспірантської та студентської молоді “Від духовних джерел Візантії до сучасної України”( Київ, Київський славістичний університет). – К. : 2008. – С.36 -38.
2. Пашун О.В.Переклад новогрецьких абревіатур українською мовою (на матеріалах сучасної преси) / О.В.Пашун //  “Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій” (Київ, Київський національний лінгвістичний університет, 2-4 квітня 2008р.).  — К.: Видав. центр КНЛУ, 2008. – C.128-130.
3. Пашун О.В.Орфографічний аспект новогрецьких абревіатур / О.В.Пашун // “Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій”(Київ, Київський національний лінгвістичний університет, 1-3 квітня 2009)  — К.: Видав. центр КНЛУ, 2009. – C.119-120.
4. Пашун О.В.Відтворення географічних назв у перекладі новогрецькою та українською мовами/ О.В.Пашун // “Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції”(Київ, Київський національний лінгвістичний університет, 21-23 квітня 2010р.)  — К.: Видав. центр КНЛУ, 2010. – C.156-159.
5. Пашун О.В.Μεταγραμματισμός, μεταγραφήκαιεξελληνισμένημεταγραφήτωνκύριωνονομάτωντωνουκρανικώνκαιελληνικών. / О.В.Пашун //   матеріали  X Всеукраїнської наукової конференції аспірантської та студентської молоді “Від духовних джерел Візантії до сучасної України”( Київ, Київський славістичний університет). – К. : 2011. – С.41 -42.
6. Пашун О.В.Cучасні тенденції орфографічного спрощення антропонімів і топонімів іншомовного походження в новогрецькій мові/ О.В.Пашун // матеріали міжнародної наукової конференції “ Україна та світ”: діалог мов та культур”(Київ, Київський національний лінгвістичний університет, 21-23 березня 2012р.). – К. : Вид.центр КНЛУ, 2012. – С.251 – 254.
7. Пашун О.В.Переклад назв новогрецьких компаній, фірм та організацій українською мовою / О.В.Пашун // матеріали міжнародної наукової конференції “ Україна та світ”: діалог мов та культур”(Київ, Київський національний лінгвістичний університет, 3-5 квітня 2013р.). – К. : Вид.центр КНЛУ, 2013.

Контактна інформація:

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;
E-mail: knlutranslationstudies@gmail.com; kaf.tran@knlu.kiev.ua;

Share
Share