КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Паустовська Маріанна Володимирівна

1

Паустовська Маріанна Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської і німецької філології

та перекладу імені професора І.В. Корунця

факультету перекладознавства Київського національного лінгвістичного університету

Освіта: у 1998 році закінчила з відзнакою Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова та література (німецька і англійська мови)». Кваліфікація: «Вчитель німецької і англійської мов та зарубіжної літератури». У 1994, 1995, 2000 та 2001 роках стажувалася в університетах Відня, Клагенфурта (Австрія) і Дрездена (Німеччина). У 2003-2004 р. пройшла повний курс підвищення кваліфікації викладачів на факультеті післядипломної освіти КНЛУ і склала комплексний екзамен з німецької мови на відмінно. У 2010 р. закінчила аспірантуру при КНЛУ і захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Навчання майбутніх учителів німецької мови усного монологічного висловлювання засобами театральної педагогіки». У складі колективу співавторів брала участь у розробці «Типової програми з німецької мови для університетів та педагогічних інститутів», «Словника-мінімуму з німецької мови для студентів І курсу» і «Навчально-методичних матеріалів з німецької мови для самостійної роботи студентів І курсу факультету перекладачів». Після закінчення університету по теперішній час викладає німецьку мову, практичну граматику і практичну фонетику в КНЛУ.

Основні публікації:

  1. Паустовська М. В. Зміст навчання майбутніх учителів іноземної мови творчого монологу з використанням прийомів театральної педагогіки / М. В. Паустовська // Вища освіта України : Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2011. – Т. IV (29). – С. 313-320.
  2. Паустовська М. В. Лінгвістичні особливості творчого мовлення / М. В. Паустовська // Наукові записки : психолого-педагогічні науки. – 2011. – № 9. – С. 61-64.
  3. Паустовська М. В. Помилки у творчому монологічному мовленні майбутніх учителів німецької мови та шляхи їх виправлення і профілактики / М. В. Паустовська // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : Педагогіка та психологія. – 2011. – Випуск 20. – С. 181-187.
  4. Паустовська М. В. Вправи з використанням прийомів театральної педагогіки на різних етапах навчання творчого монологу-розповіді / М. В. Паустовська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1003. Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. – 2012. – Випуск 70. – С. 148-153.
  5. Паустовська М. В., Труцуненко І. І. Ключові аспекти методики навчання другої іноземної мови згідно з концепцією багатомовності / Паустовська М. В., Труцуненко І. І. // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К.: Університет “Україна”, 2012. – Вип. 25. – С. 114-129.
  6. Паустовська М. В. Модель навчання творчого монологу-розповіді засобами театральної педагогіки / Паустовська М. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 29, Том ІІ: Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. – К.: Гнозис, 2013 – С. 271-275.
  7. Паустовська М. В. Аналіз і оцінка результатів експериментального навчання майбутніх учителів німецької мови творчого монологу засобами театральної педагогіки / Паустовська М. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 36, Том ІV (64): Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2015 – С. 367-374.
  8. Паустовська М. В. Потенціал використання театральної педагогіки у навчанні іноземної мови / Паустовська М. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 3 до Вип. 36, Том ІІ (18): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2016 – С. 100-107.
  9. Паустовська М. В., Труцуненко І. І. Навчання творчого монологічного мовлення іноземною мовою засобами театральної педагогіки / Паустовська М. В., Труцуненко І. І. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Вип. 37 (3), Том І (21): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2017. – С. 268-275.
  10. Паршикова О.О., Паустовська М. В. Серія навчально-методичних комплексів «DU» для міжкультурного навчання німецької мови студентів-бакалаврів. / О. О. Паршикова, М. В. Паустовська // Іноземні мови. – 2018. – № 4. – C.58–62.

Контактна інформація:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=qMulsdQAAAAJ&hl=ru

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;

E-mail: mpaustovska@ukr.net

 

Share
Share