КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Макаровець Юлія Вікторівна

Макаровець Юлія Вікторівна

викладач кафедри зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу

Коротка біографія: Народилася 12 травня 1986 р. У 2008 р. закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська та німецька)». Працює на кафедрі теорії та практики перекладу з вересня 2008 року. Викладає наступні дисципліни: «Практичний курс перекладу (аспектний переклад)» (2 курс), «Практичний курс перекладу» (3 курс), «Усний двосторонній переклад» (4 курс, друга мова), «Лінвокраїнознавство» (3 курс, факультет післядипломної освіти).

Основні публікації: 1. Характерні особливості англо-шотландських балад // Збірник наук. праць (у двох частинах): Част. ІІ // Природничі та гуманітарні науки: За результатами конкурсу студентських наук. робіт 2008 р. — Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. — С. 160-163.
2. Англо-шотландська балада — скарбниця народної творчості // Збірник наук. праць студентів за матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Пріоритети сучасної філології: теорія і практика». — Полтава: ПДПУ, Техсервіс, 2008. — С. 161-162.

Контактна інформація: Тел. мобільний: 8 093 766-43-21
e-mail: jul4ik.miracle@mail.ru
Share
Share