КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Кіф’юк Тетяна Петрівна

Кіф’юк Тетяна Петрівна

викладач кафедри англійської філології і перекладу

Біографія:

Народиласяся 15 грудня 1983р. У 2006 одержала вищу освіту в Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю: переклад (англійська, французька); кваліфікацією: магістр філології, перекладач англійської, французької та іспанської мов, викладач.

Основні публікації:

1.    Уваренко Т. П. Проблеми викладання перекладу у вищих навчальних закладах / Т. П. Уваренко //Лінгвістика та лінгводидактика у сучасному інформаційному суспільстві: Студентська науково-практична конференція. Київ, 4-6 квітня 2007 р. — К.: Видав. центр КНЛУ, 2007. — C. 294-296.
2.    Польова Е. П., Уваренко Т. П. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови): навчальний посібник у двох частинах. Частина І: Галузевий переклад (міжнародне право, економіка). – К. : Ленвіт, 2010. – 191 с.
3.    Польова Е. П., Уваренко Т. П. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови): навчальний посібник у двох частинах. Частина ІІ: Галузевий переклад (наука, медицина). – К. : Ленвіт, 2011. – 189 с.
4.    Уваренко Т. П. Особливості перекладу компліментарних висловлень / Т. П. Уваренко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Міжмовна та міжкультурна комунікація. – К. : КНЛУ, 2012. – Т. 2 № 1.2012. – С. 58–62
5.    Уваренко Т. П. Переклад медичної термінології / Т. П. Уваренко // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 березня 2012 року. – К. : Вид.центр КНЛУ, 2012. – С. 351–353.

Контактна інформація:

E-mail: tanya_u15@ukr.net

Share
Share