КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Кукаріна Анна Дмитрівна

Кукаріна Анна Дмитрівна

Кукаріна Анна Дмитрівна

доцент кафедри, кандидат філологічних наук

Біографія:

Народилася 4 травня 1988 року. Закінчила у 2011 році Київський національний лінгвістичний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Переклад” (англійська)” та здобула кваліфікацію магістра філології, перекладача англійської та італійської мов, викладача”. З 2011 року по 2013 рік працювала викладачем кафедри зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу.

Викладала такі дисципліни: “Практичний курс перекладу” на третьому, четвертому і п’ятому курсі денної та заочної форми навчання, “Усний двосторонній переклад” на 5 курсі денної та заочної форми навчання, “Вступ до перекладознавства” на 1 курсі, “Загальна теорія перекладу” на п’ятому курсі, керувала перекладацькою практикою на 4 курсі.

З вересня 2012 по травень 2013 – викладач підготовчих курсів КНЛУ зі складання іспиту Зовнішнього незалежного тестування для абітурієнтів.

У період з 2013 по 2016 рік навчалася в аспірантурі за cпеціальністю 10.02.16 – перекладознавство та написала дисертацію “Cпособи перекладу абревіатур в англомовному та україномовному медичному дискурсі” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. З 2016 року викладає на кафедрі англійської філології і перекладу “Практичний курс перекладу” та керує курсовими роботами.

Підвищення кваліфікації, курси: 2010 – Курс Коллін Коледж в Далласі, штат Техас, за фахом “Маркетинговий проект”, сертифікат; 2012 – Курси для викладачів: Києво-Могилянська академія, англійська мова, сертифікат.

Основні публікації:

  1. ΙV Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу у мовному вищому навчальному закладі” 24 − 25 лютого 2011 року “Особливості перекладу ергонімів в ономастичному просторі”.
  2. Міжнародна науково-практична конференція “Україна і світ: діалог мов та культур” 30 березня − 1 квітня 2011 року “Специфіка перекладу ергонімів у політичному дискурсі”.
  3. Міжнародна науково-практична конференція “Україна і світ: діалог мов та культур” 21 − 23 березня 2012 року “Специфіка перекладу ергонімів (назв політичних партій та організацій)”.
  4. Міжнародна науково-практична конференція “Україна і світ: діалог мов та культур” 19 − 21 березня 2014 року “Способи перекладу абревіатури медичного дискурсу на матеріалі відеороликів TED”.
  5. Кукаріна А.Д. Англо-український переклад абревіатур у сфері медицини / А.Д. Кукаріна // Проблеми зіставної семантики : [збірник наукових статей] / [відп. ред. А. В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип. 11.
  6. Кукаріна А.Д. Способи перекладу медичних абревіатур на матеріалі відеороликів TED / А.Д. Кукаріна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ : діалог мов та культур” (19 –21 березня 2014 року). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014.
  7. Кукаріна А.Д. Cпособи перекладу абревіатур-голофразисів англомовного та україномовного медичного дискурсу / А.Д. Кукаріна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Фiлологія” № 21/2016.
  8. Кукаріна А.Д. Специфіка перекладу мнемонічної абревіатури в англомовному та україномовному медичному дискурсі / А.Д. Кукаріна // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень” / 2016.
  9. Кукаріна А.Д. Дослідження repetition links, елементів когезії, при перекладі абревіатур медичного дискурсу / А.Д. Кукаріна // Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe Budapest / 2016.
  10. Кукаріна А.Д. Контекстуальний переклад абревіатур медичного дискурсу / А.Д. Кукаріна // Науковий журнал: “Перший незалежний науковий вісник” / 2016. ISSN 2413-2306

Сфера наукових зацікавлень:

Послідовний та синхронний переклади, англійська та італійська мови.

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

E-mail: annakukarina@gmail.com

 

Share
Share