КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Кузьменко Тетяна Миколаївна

Таня 1

Кузьменко Тетяна Миколаївна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської і німецької філології

та перекладу імені професора І.В. Корунця

Біографія:

Народилася 8 грудня 1978 року. У 2001 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Мова та література (німецька та англійська мови)”. Кваліфікація: “Магістр філології, викладач німецької та англійської мов і зарубіжної літератури ”.

З 2003 р. по 2006 р. навчалася в аспірантурі КНЛУ за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».

У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук “Редукція наголошених голосних у сучасному німецькому мовленні (експериментально-фонетичне дослідження)”.

З 2001 р. по грудень 2011 р. працювала на кафедрі німецької мови факультету німецької філології КНЛУ, з 2011 р. по червень 2015 р. – на кафедрі німецької філології факультету германської філології КНЛУ. З 2015 р. по серпень 2019 р. працювала на кафедри німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики факультету перекладачів КНЛУ. З вересня 2019 року по теперішній час працює на кафедрі англійської і німецької філології та перекладу імені професора І.В. Корунця.

Викладає наступні дисципліни: «Першу іноземну мову (німецьку)» (1, 2 курс), «Практичну фонетику німецької мови» (1 курс), «Практичну граматику німецької мови» (1, 2 курс), «Другу іноземну мову (німецьку)» (3 курс).

Здійснює керівництво курсовими роботами із зіставного мовознавства німецької та української мов (3 курс) та перекладознавства (4 курс). Відповідальна за організацію написання курсових робіт на 3 та 4 курсі.

Основні публікації:

 1. Варіативність німецьких наголошених голосних під час переказу біблійної притчі / Т. М. Кузьменко // Тези доповідей наукової конференції кафедри ЮНЕСКО КНЛУ “Психолого-педагогічні проблеми освіти і виховання в умовах глобалізації та інтеграції освітніх процесів”, 12 грудня 2007 р. / Відп. ред. А. М. Чернуха. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 155 – 157.
 2. Untersuchungen zur Stabilität/ Instabilität der distinktiven Merkmale von deutschen Vokalphonemen in den verschiedenen Textsorten / T. Kuzmenko // Ifk-Arbeitsberichte. Neue Folge. – NF 23. http://www.ifk.uni-bonn.de/forschung/abteilung-sprache-und-kommunikation/ikp-arbeitsberichte-neue-folge/ikp-arbeitsbericht, ISSN 1614-6271. – Bonn, 2007. – S. 1 – 15.
 3. До проблеми нестабільності диференційних ознак голосних фонем у сучасному німецькому мовленні / Т. М. Кузьменко // Нова філологія: зб. наук. праць. – Вип. 32. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – С. 155 – 160.
 4. Модифікація німецьких наголошених голосних у різних частинах мови / Т. М. Кузьменко // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 370-371: Германська філологія. – Чернівці, 2008. – С. 282 – 291.
 5. Modifikation der betonten deutschen Vokale in verschiedenen Textsorten / T. Kuzmenko // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 3. – Kyjiw : Verlagszentrum der KNLU, 2008. – S. 96 – 104.
 6. Специфіка реалізації наголошених голосних сучасної німецької мови (фонетичне дослідження на матеріалі текстів різних жанрів) / Т. М. Кузьменко // Вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету.– Вип. 18. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2009. – С. 88 – 93.
 7. Редукція наголошених голосних фонем як результат неповної реалізації диференційних ознак фонем у сучасному німецькому мовленні / Т. М. Кузьменко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 9. – Луцьк : Волинськ. нац. ун-тет ім. Л. Українки, 2010. – С.134 – 139.
 8. Сприйняття редукованих наголошених голосних у спонтанному німецькому мовленні / Т. М. Кузьменко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – №6. Ч.1. – Луцьк : Волинськ. нац. ун-тет ім. Л. Українки, 2011. – С. 60 – 65.
 9. Akustische Besonderheiten der reduzierten betonten Vokale im modernen Deutschen / T. Kuzmenko // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 7. – Kyjiw : Verlagszentrum der KNLU, 2012. – S. 120 – 126.
 10. Реалізація наголошених голосних фонем у підготовленому німецькому мовленні / Т. М. Кузьменко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 4. – Луцьк : Волинськ. нац. ун-тет ім. Л. Українки, 2014. – С. 191 – 195.
 11. Positionell bedingte Modifikation der betonten Vokale im modernen Deutschen / T. Kuzmenko // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 10. – Kyjiw : Verlagszentrum der KNLU, 2015. – S. 100 – 108.
 12. Редукція наголошених голосних як можливий чинник розвитку вокалізму сучасної німецької мови / Т. М. Кузьменко // Мова. Мовлення. Комунікація. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 168 – 176.
 13. Сильна та слабка позиція голосних фонем у сучасному німецькому мовленні / Т. М. Кузьменко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Україна і світ: діалог мов та культур”. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 180 – 182.
 14. Modifikation der betonten deutschen Diphthonge in der vorbereiteten und spontanen Rede / T. Kuzmenko // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 11. – Kyjiw : Verlagszentrum der KNLU, 2016. – S. 63 – 70.
 15. Modifikation der betonten deutschen Vokale im Gleichnis / T. Kuzmenko // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 12. – Kyjiw : Verlagszentrum der KNLU, 2017. – S. 17 – 26.
 16. Комбінаторна варіативність наголошених голосних фонем у спонтанному німецькому мовленні / Т. М. Кузьменко // Сучасні тенденції фонетичних досліджень: Збірник матеріалів Круглого столу. – Київ : Міленіум, 2017. – С. 125 – 129.
 17. Природа наголосу в німецькій мові / Т. М. Кузьменко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Україна і світ: діалог мов та культур”. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 166 – 168.
 18. Варіативність голосних фонем у різних типах сучасного німецького мовлення / Т. М. Кузьменко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – № 2 (316). – Полтава-Старобільськ : ДЗ ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2018. – С. 71 – 83.
 19. Дискусійні питання в системі вокалізму сучасної німецької мови / Т. М. Кузьменко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Україна і світ: діалог мов та культур”. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2018. – С. 159 – 161.
 20. Релевантність диференційних ознак голосних фонем сучасної німецької мови / Т. М. Кузьменко // Сучасні тенденції фонетичних досліджень: Збірник матеріалів Круглого столу. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2018. – С. 28 – 32.

Контактна інформація:

Google Academia

E-mail: kutamy@ua.fm

 

Share
Share