КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Крижановська Тетяна Борисівна

Крижановська Тетяна Борисівна

Крижановська Тетяна Борисівна

викладач кафедри англійської філології і перекладу

Біографія:

Вищу освіту одержала в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за кваліфікацією «вчитель англійської та німецької мов». Працювала на кафедрі практики германських мов та кафедрі перекладу та загального мовознавства, де викладала дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична граматика», «Практична фонетика», «Науково-технічний переклад», «Теорія перекладу». З 2003 по 2006 навчалася в аспірантурі при КДПУ ім. В. Винниченка за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне та типологічне мовознавство.
З 2013 року працює викладачем кафедри англійської філології і перекладу факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету.

Основні публікації:

Контактна інформація:

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;

Share
Share