КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Корунець Ілько Вакулович

Корунець Ілько Вакулович

кандидат філологічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Коротка біографія: Народився в 1922 році. Закінчив Київський педагогічний інститут імені М.Горького (зараз — імені М.Драгоманова) в 1950 році, за спеціальністю «вчитель іноземних мов (англійська та німецька мови)». У вищому навчальному закладі працює з 1959 року. В 1955 році закінчив аспірантуру Київського державного університету імені Тараса Шевченка. В 1966 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Граматична форма й конструктивно значущі елементи словосполучень сучасної англійської мови». Має звання Doctor Honоris Causa (2002 р.), член спілки письменників України за фахом: «художній переклад», «критика перекладу». Працює на посаді професора кафедри теорії та практики перекладу з 1991 року. У 1995-1998 роках був завідувачем кафедри теорії та практики перекладу. Викладає такі дисципліни: «Вступ до перекладознавства», «Практичний курс перекладу. Аспектний переклад», «Порівняльна типологія англійської та української мов», «Загальна теорія перекладу», «Мистецтво перекладу і теорія інтерпретації» на 1 та 3, 4 та 5 курсах, спецкурси та курси за вибором на 5 курсі (магістратура), а також в Інституті «Схід-Захід» та на факультеті післядипломної освіти. Здійснює наукове керівництво курсовими, дипломними, магістерськими роботами студентів. Здійснює керівництво перекладацькою практикою на 4 та 5 курсах, а також наукове керівництво аспірантами, 22 з яких успішно захистилися.
Основні публікації: Понад 100 наукових, науково-методичних праць, художніх перекладів з англійської та італійської мов, зокрема:
1. Нарис з історії західноєвропейського та українського перекладу. — К.: КДЛУ, 2000. — 86 с.
2. Розрізнення термінів «адекватний переклад», «еквівалентний переклад», «реалістичний переклад», «точний переклад» (до ідентифікації понять) // Наук. записки: Зб. наук. праць. — К.: Міжнар. інститут лінгвістики і права, 2001. — С. 289-291.
3. Артюр Рембо мовою Шевченка. — К.: Всесвіт. — 2001. — №7-8. — С. 146-151.
4. Пауло Фрейре. Педагогіка душі (переклад з англійської Ілька Корунця). — К.: Веселка, 2003. — 102 с.
5. Теорія і практика перекладу: Підручник. — Вінниця: Нова Книга, 2003. — 448 с.
6. Просодійні елементи як об’єкт відтворення в перекладі // Всесвіт. — 2004. — № 9-10. — С. 150-159.
7. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навч. посібник. — Вінниця: Нова Книга, 2003. — 459 с.
8. Купер Ф. Слідопит (роман, переклад Ілька Корунця з англійської мови). — Тернопіль: «Навчальна книга — Богдан», 2005. — 463 с.
9.Нотатки до періодизації українських поетичних перекладів // Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному вузі: Міжнародна науково-практична конференція, 27-28 вересня 2006 р. — КНЛУ, 2006. — С. 100-104.
10. Вступ до перекладознавства: Навч. посібник. — Вінниця: Нова Книга, 2008. — 515 с.
11. Оскар Вайлд. Казки й оповідання. — Тернопіль, 2008.
Контактна інформація: Тел.: 458-36-91;
Share
Share