КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Кононець Юлія Василівна

Кононець Юлія Василівна

доцент кафедри, кандидат філологічних наук

Коротка біографія: Народилася 16 червня 1972 року. Закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка в 1994 році за спеціальністю «Романо-германська філологія» та здобула кваліфікацію «Філолог, викладач англійської та французької мов, перекладач з англійської мови». У 2011 році закінчила аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету. Викладає дисципліни: «Практичний курс перекладу» на 4 курсі, «Вступ до перекладознавства», курс за вибором «Відтворення явища полікодовості рекламних текстів».
Основні публікації: 1. “Типи товарних знаків за дискурсивними параметрами” обсягом 0,5 друк. арк. (див. Кононець Ю.В. Типи товарних знаків за дискурсивними параметрами / Ю.В. Кононець // Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі (присвячено памяті професора В.П. Дроздовського) : збірник наукових праць Південноукраїнського національного педагогічного університету ім.. К.Д. Ушинського. – Одеса : Астропринт, 2011. – С. 140-146.
2. „Вербально-візуальна єдність полікодових текстів” 0,5 друк. арк. (див. Кононець Ю.В. Вербально-візуальна єдність полікодових текстів / Ю.В. Кононець // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики (присвячено 110-ій річниці від дня народження професора О.О. Андрієвської) : збірник наукових праць Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вип. 18. – К. : Логос, 2010. – С. 186-193.);
3. „Структурно-семантичні моделі вербальних товарних знаків” обсягом 0,5 друк. арк. (див. Кононець Ю.В. Структурно-семантичні моделі вербальних товарних знаків / Ю.В. Кононець // збірник наукових праць Київ. нац. лінгв. ун-т. – Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Випуск 24. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. – С.45-52.);
4. Кононець Ю.В. Полікодування в англомовних рекламних текстах / Ю.В. Кононець // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Л. : ЛДУ БЖД, 2010. – С. 35-37.
5. Кононець Ю. В. Природа мовного знака / Ю.В. Кононець // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій – ІІ: Матеріали науково-практичної конференції, 1-3 квітня 2009 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – С. 58-60.
6. Кононець Ю.В. Дослідження методу семантичного диференціалу (за Чарльзом Осгудом) / Ю.В. Кононець // Міжмовна та міжкультурна комунікація. – 2012. – Т. 2, №1. – С. 157-161.
Контактна інформація: Google Academia

Освітній сайт КНЛУ

Тел. служб.: 044 287-63-75;

juliakononets@ukr.net; kononetsjulia@gmail.com;

Share
Share