КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Комарчева Катерина Сергіївна

Комарчева Катерина Сергіївна

Комарчева Катерина Сергіївна

викладач кафедри англійської філології і перекладу

Біографія:

Народилася 19 січня 1991 р. Отримала повну вищу освіту в Київському національному лінгвістичному університеті в 2013 році за спеціальністю «Переклад (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра перекладу, філолога, перекладача англійської і французької мов, викладача перекладу.
Викладає такі дисципліни: «Практичний курс перекладу (англійська мова)» на 3 курсі, «Лінгвокраїнознавство (англійська мова)» на 2 курсі та здійснює наукове керівництво курсовими роботами з перекладу на 4 курсі факультету перекладачів денної та заочної форм навчання.

Основні публікації:

1. Комарчева К.С. Українські перекладачі другої половини ХХ століття / К.С.Комарчева // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур», (Київ, Київський національний лінгвістичний університет, квітень 2015 р.). – К. : Вид.центр КНЛУ, 2015.

2. Комарчева К.С. Вплив соціо-культурної ситуації на переклад / К.С.Комарчева // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур», (Київ, Київський національний лінгвістичний університет, 19-21 березня 2014 р.). – К. : Вид.центр КНЛУ, 2014.

Контактна інформація:

Тел.: 093 961-73-93;
E-mail: katrin_fly@list.ru

Share
Share