КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Качур Ірина Валентинівна

Качур Ірина Валентинівна

викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

Біографія:

У 2012 році закінчила магістратуру в Київському національному лінгвістичному університеті і здобула кваліфікацію «Магістр філології, перекладач англійської та німецької мов, викладач».

Почала працювати викладачем кафедри англійської філології Київського національного лінгвістичного університету у 2012 році. Викладала «Практику англійської мови (перша іноземна мова)» та «Стилістику (перша іноземна мова)». Здійснювала наукове керівництво курсовими роботами на третьому курсі.

У 2014-2017 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.04 — «Германські мови (англійська)». Тема кандидатської дисертації “Метонімія у британській кінорецензії: лінгвокогнітивний і дискурсивний аспекти”.

З 2017 року продовжує працювати на кафедрі англійської та німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця. Викладає теорію і практику письмового перекладу, практику англійської мови, керує перекладацькою практикою на 4 курсі.

Основні публікації:

  1. Качур І.В. Метонімічна концептуалізація емоційних вражень кінокритика (на матеріалі британських кінорецензій) // Вісник Університету ім. Альфреда Нобеля. Серія Філологічні науки. Дніпро: Видавничий центр Університету ім. Альфреда Нобеля, 2017. № 2 (14). С. 186—191.
  2. Качур І.В. Сучасна лінгвістична теорія метонімії:  лінгвокогнітивний і дискурсивний підходи // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. № 23. Том 2. Одеса, 2016. С. 21—25.
  3. Качур І.В. Метонімія як вербальний засіб відтворення кінематографічних прийомів у тексті кінорецензії // Проблеми іноземної філології і перекладу: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців. К.: Освіта України, 2016. С. 107—111.
  4. Качур І.В. Метонімічна мотивація     голофрастичних конструкцій у текстах британської кінорецензії // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Ad orbem per linguas. До світу через мови”. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. С. 118—119.
  5. Качур І.В. Дієприкметникова метонімія в англомовному дискурсі (на матеріалі британських кінорецензій) // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Україна і світ: діалог мов та культур”. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2018. 129–131.
  6. Качур І.В. Метафтонімічна репрезентація сюжетно-стильових особливостей фільму у британській кінорецензії // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Україна і світ: діалог мов та культур”. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2017. С. 497—499.
  7. Тези до конференції «Дні науки КНЛУ»: «Метафора як засіб негативної характеристики опонента у політичному дискурсі: лінгвостилістичний аспект (на матеріалі книги мемуарів Е.Блера «Шлях»)», 2013 р.

 Контактна інформація:

E-mail: irynakachur@ukr.net

Share
Share