КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Гутник Валентина Михайлівна

D:\Downloads\Upload\Gutnik.jpg

Гутник Валентина Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

факультету перекладознавства

Київського національного лінгвістичного університету

Освіта:

1988 року закінчила з відзнакою Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю “Іноземні мови: (дві мови)”, здобула кваліфікацію: “Вчитель іноземних мов (німецької та англійської).

З 1989 року по теперішній час працює в Київському національному лінгвістичному університеті. Викладає німецьку мову, практичну фонетику, практичну граматику, проводить фонетичний корективний курс.

2017 року захистила дисертацію зі спеціальності “13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови” на тему “Формування фонетичної компетенції у майбутніх учителів німецької мови у комунікативному вступному корективному курсі”.

Проходила підвищення кваліфікації у ЗВО Німеччини та Польщі. Всього опубліковано 60 наукових праць.

Основні публікації:

  1. Borisko N., Gutnik W., Klimentjewa M. u.a. Curriculum für den sprachpraktischen Deutschunterricht an pädagogischen Fakultäten der Universitäten und pädagogischen Hochschulen. – K.: Ленвіт, 2004. – 256 с.
  2. Гутник В. М. Психолінгвістичні особливості формування фонетичної компетенції у майбутніх учителів німецької мови / В. М. Гутник // Вісник Київського національного лінгвістичного університету: Серія “Педагогіка та психологія”. – Вип. 16. – К: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С. 60-68.
  3. Навчально-методичний комплекс DU 2. Підр. для студ. вищ. навч. закладів / Бориско Н.Ф., Каспар-Хене Х., Бондаренко Е., Васильченко О., Гайтнер А., Гутник В. та ін. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 344 с.
  4. Гутник В.М. Фонетика – це чудово. Вступний фонетичний курс для студентів-германістів (німецька мова): навчальний посібник. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2011. – 404 с.
  5. Gutnyk W. Der kommunikative phonetische Einführungskurs: Zielstellung, Besonderheiten und Übungsschwerpunkte / W. Gutnyk // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 7. – Kyjiw: Verlagszentrum der KNLU, 2012. – S. 217-221.
  6. Gutnyk W. Typologie der Übungen im kommunikativen phonetischen Einführungskurs / W. Gutnyk // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 8. – Kyjiw: Verlagszentrum der KNLU, 2013. – S. 219-226.
  7. Гутник В. М. “Когнитивный подход к формированию фонетической компетенции у будущих учителей немецкого языка” / В. М. Гутник // Веснік Брэсцкага ўныверсытэта ISSN 2218-029X : Серыя 3 “Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. Навукова-тэарэтычны часопіс”. – №2. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2014. – 119-125 с.
  8. Гутник В. М. Коммуникативный вводный коррективный курс: значение и особенности в процессе формирования фонетической компетенции у будущих учителей немецкого языка / В. М. Гутник // International Scientific and Practical Conference “World Science” : – №6 (22), Vol. 4, Dubai, UAE, June 2017. – P. 21– 25.
  9. Гутник В.М. Причини, профілактика й корекція фонетичних помилок у вступному корективному курсі / В. М. Гутник // Вісник Київського національного лінгвістичного університету: Серія “Педагогіка та психологія”. – Вип. 28. – К: Видавничий центр КНЛУ, 2018. – С. 110-119.
  10. Гутник В. М. Проблема фонетичних знань та шляхів їх надання у процесі підготовки вчителів німецької мови / В. М. Гутник // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. – January, № 30. – Canada: Center of Modern Pedagogy «Learning Without Boarders», 2019. – С. 78 – 82.

Контактна інформація:

E-mail: abcdefg417@gmail.com

 

Share
Share