КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Гулевич Мар’яна Олександрівна

Гулевич Мар’яна Олександрівна

Гулевич Мар’яна Олександрівна

викладач кафедри англійської філології і перекладу

Біографія:

В 2011 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет за напрямом «Філологія», спеціальністю  «Переклад», спеціалізацією: «Англійська мова та друга іноземна мова» та здобула кваліфікацію магістра філології, перекладача англійської та німецької мов, викладача.
З вересня 2011 р. – по теперішній час – викладач кафедри англійської філології і перекладу факультету перекладачів.
Наукова та науково-методична діяльність. Основні навчальні курси, які викладає: «Практика англійської мови» на IV курсі, практичні семінари з порівняльна лексикологія, здійснює керівництво над курсовими роботами.
Веде активну педагогічну та наукову діяльність, є співавтором посібників для самостійної роботи студентів IV курсу In The Fast Lane.

Основні публікації:

1. In The Fast Lane (Навчайся у швидкому темпі): Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів IV курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Л. С. Кузьмінська, М. О. Гулевич, Т. П. Каленіченко, Т. В. Соляр. – Част. 1. – К.: Освіта України, 2012. – 96 с.
2. In The Fast Lane (Навчайся у швидкому темпі): Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи студентів IV курсу факультету перекладачів / Укладачі: В. Г. Ніконова, Н. П. Ізотова, Л. С. Кузьмінська, М. О. Гулевич, Т. П. Каленіченко, Т. В. Соляр. – Част. 2. – К.: Освіта України, 2013. – 96 с.
3. Явище синонімії в українській законодавчій терміносистемі // Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов і культур». КНЛУ, 21-23 березня 2012р. Київ, 2012. – С. 76.
4. Мем в теорії перекладу // Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов і культур». Київ, КНЛУ, 3-5 квітня 2013 р.

Контактна інформація:

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;

Share
Share