КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Горбач Ельвіра Балакишиївна

C:\Users\user\Desktop\POCPE7129.JPG

Горбач Ельвіра Балакишиївна

старший викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І.В.Корунця

Біографія:

Народилася 24 жовтня 1979 року. У 2001 році закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова та література (німецька та англійська мови)». Працює старшим викладачем на кафедрі з 2002 року. З 2012 по 2015 рр. навчалася в аспірантурі КНЛУ. На факультеті перекладознавства викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення з німецької мови», «Теорія і практика письмового перекладу з другої іноземної мови (німецької)».

Основні публікації:

1. Проблеми перекладу функціонального граматико-семантичного поля активності-пасивності // Міжнародна науково-практична конференція “Україна і світ: діалог мов та культур”, 3-5 квітня, КНЛУ, 2013

2. Функціональне граматико-семантичне поле активності-пасивності в контексті двох культур // Міжнародна наукова конференція на тему “Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу”, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 25-26 квітня, Харків, 2013

3. Probleme der Übersetzung der Passivkonstruktionen // Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», 3-5 квітня, КНЛУ, 2013

4. Функціональне граматико-семантичне поле активності/пасивності та труднощі його перекладу (порівняльний аналіз німецької та української мов) // Вісник КНЛУ. Київ, 2013

5. Психолінгвістичні особливості процесів усного двостороннього перекладу граматичних структур // ХІІІ Міжнародна наукова конференція “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”, 7 лютого, Харків, 2014

6. Шляхи і засоби професіоналізації формування граматичної компетентності майбутніх перекладачів на початковому ступені навчання / Е.Б. Горбач // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – Серія “Педагогіка та психологія”. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – Вип. 23. – С. 110-118.

7. Підсистема вправ для формування граматичної компетентності майбутніх перекладачів // — Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ:діалог мов та культур”, КНЛУ, 01-03 квітня 2015 року

8. Зміст і структура граматичної компетентності майбутніх перекладачів – // Вісник, випуск 24 КНЛУ. Київ, 2015

9. Мета і зміст формування граматичної компетентності майбутніх перекладачів // Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції “Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі”, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 20 листопада, Харків, 2014

 

Share
Share