КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Гатальська Марина Сергіївна

FullSizeRender.jpg

Гатальська Марина Сергіївна

викладач кафедри англійської філології і перекладу

Біографія:

Вищу освіту одержала в Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю «Переклад (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра перекладу, філолога, перекладача англійської і німецької мов, викладача. Отримала диплом з відзнакою.  Почала працювати викладачем кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету  у лютому 2016 року, де читає дисципліни:  «Практичний курс перекладу з англійської мови» (3-4 курси), «Усний двосторонній переклад» (4 курс),  а також здійснює керівництво перекладацькою практикою з першої іноземної мови (англійська мова) (4 курс). Веде активну перекладацьку, педагогічну та наукову діяльність.

Основні публікації:

Linguistic manipulation and ways of its rendering in translation of newspaper discourse texts // Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції «Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві» (30–31 жовтня 2015 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015.

Stylistic devices as instruments of lexico-semantic manipulation and ways of their rendering in the newspaper discourse texts // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Проблеми іноземної філології та перекладу». Київ, КНЛУ, 15 грудня 2016 р.

Система засобів мовленнєвої маніпуляції у любовному дискурсі і способи її відтворення українською мовою // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Проблеми перекладознавства: традиції та сучасність». Київ, КНЛУ, 17 лютого 2017 р.

Контактна інформація:

Google Academia
Освітній сайт КНЛУ

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;

 

Share
Share