КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Гарбар Ірина Олександрівна

D:\Downloads\Upload\PhS3.jpg

Гарбар Ірина Олександрівна

викладач, кандидат філологічних наук

Освіта: 

У 2009 році закінчила навчання у Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію магістра філології, перекладача англійської та німецької мов, викладача.

Професійний досвід:

З жовтня 2009 року працювала викладачем на 0,5 ставки кафедри англійської мови факультету перекладачів за сумісництвом у Київському національному лінгвістичному університеті.

З вересня 2010 працює на посаді викладача кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І.В. Корунця. Викладає дисципліни «Практика англійської мови» (3 курс), «Практичний курс перекладу (3 курс). Здійснює наукове керівництво написанням курсових робіт.

Наукова діяльність: 

У 2009 році на відмінно склала міжнародний Кембриджський іспит зі знання англійської мови (FCE).

З 2013 року – здобувач наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 — «Германські мови (англійська)».

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вербальні маркери сугестії в сучасному американському юридичному трилері».

Сфера наукових зацікавлень:

Прагматика, комунікативна лінгвістика, юрислінгвістика, сугестивна лінгвістика, перекладознавство, галузева англійська, пропагандує вивчення англійської з народження, підтримує рух англомам України.

Основні публікації:

 1. Гарбар І.О. Метафоричне дзеркало: дослідження спортивної та ігрової метафор у тексті американського юридичного трилеру. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2012. Вип. 26. С. 60–62.
 2. Гарбар І.О. Війна як джерело когнітивної метафори (на матеріалі твору Джона Грішема ‘The Street Lawyer’). Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2013. Вип. 35. С. 64–67.
 3. Гарбар І.О. Сугестивний вплив заключної промови адвоката на свідомість журі присяжних (на матеріалі американського юридичного трилеру “A Time to Kill” Джона Грішема). Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Германська філологія». Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД». 2014. Вип. 690–691. С. 120–124.
 4. Гарбар І.О. Сугестивна функція повтору у вступній промові адвоката (на матеріалі американського юридичного трилеру Джона Грішема “Sycamore Row”). Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія «Філологічні науки» (літературознавство). Миколаїв: МНУ імені О.В. Сухомлинського. 2015. Вип. № 1 (15). С. 32–37.
 5. Harbar I.O. Communicative strategies and tactics of suggestion in attorneys’ closing arguments (case study of American legal thrillers). Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». Одеса, 2018. Вип. 36. Том 2. С. 25–28.
 6. Гарбар І.О. Комунікативні стратегії і тактики сугестивного впливу у вступній промові адвоката обвинувачення (на матеріалі американських юридичних трилерів). Закарпатські філологічні студії Ужгородського національного університету. Серія «Філологічна». Ужгород, 2018. Вип. 6. С. 44–48.
 7. Гарбар І.О. Комунікативно-прагматичні характеристики сугестивного впливу промов американських адвокатів сторін. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 30 (69) № 1, 2019 р. С. 62–66.
 8. Harbar I.O. Metaphor as a means of verbal suggestion in attorneys’ speeches (based on American Legal Thrillers). Science and Education a New Dimension. Philology, III (15). Budapest. 2015. Issue: 68. P. 11–13.
 9. Гарбар І.О. Спортивна метафора у тексті американського юридичного трилеру. Україна і світ: діалог мов і культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21–23 березня 2012 р.) Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2012. С. 50–52.
 10. Harbar I.O. Modern legal thriller and its main characteristic features. English in Globalized World: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський, 15–16 березня 2012 р.) Кам’янець-Подільський: ВПП “Апостроф”, 2012. С. 58.
 11. Гарбар І.О. Роль і місце когнітивної метафори, джерелом якої є війна, у творі Джона Грішема “The Street Lawyer”. Україна і світ: діалог мов і культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 03–05 квітня 2013 р.) Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2013. С. 64–65.
 12. Гарбар І.О. Особливості сугестивно-магічної функції мови. Проблеми та перспективи розвитку науки: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 25–26 жовтня 2014 р.) Чернівці: Буковинська економічна фундація, Т. 1. Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2014. С. 22–23.
 13. Гарбар І.О. Сугестія: типологія та умови реалізації. Україна і світ: діалог мов і культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19–21 березня 2014 р.) Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2014. С. 76–78.
 14. Гарбар І.О. Вербальна сугестія як об’єкт лінгвістичних розвідок. Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 20–21 березня 2015 р.) Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2015. С. 39–43.
 15. Гарбар І.О. Інституційні та ритуальні ознаки американського судового дискурсу. Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 30–31 січня 2015 р.) Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. С. 72–75.
 16. Гарбар І.О. Сугестивний вплив синтаксичного повтору у вступній промові адвоката на свідомість журі присяжних (на матеріалі американського юридичного трилеру Джона Грішема ‘Sycamore Row’). Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 13-14 березня 2015 р.) Львів: Логос, 2015. С. 76–80.
 17. Гарбар І.О. Сугестивна лінгвістика як галузь дослідження вербальної сугестії. Україна і світ: діалог мов і культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 01–03 квітня 2015 р.) Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2015. С. 67–69.
 18. Гарбар І.О. Методи лінгвопоетичного аналізу юридичного трилеру як художньої форми репрезентації судового процесу. Мова та література у полікультурному просторі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8–9 лютого 2019 р.) Львів: Логос, 2019. С. 91–94.

Контактна інформація:

E-mail: 6939484@gmail.com

Тел. (службовий): (0-44-) 287-15-97;

Share
Share