КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ І НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І.В. КОРУНЦЯ

Аспірантура

При кафедрі існує аспірантура з двох спеціальностей: 10.02.04 – германські мови (з вересня 2010р. згідно наказу 102-а від 11.10.2010р.), 10.02.17 – переклад (з вересня 2013р.). Провідні фахівці кафедри здійснюють наукове керівництво написанням наукових досліджень аспірантами та здобувачами, готуючи викладацькі кадри вищої наукової кваліфікації

Перелік кандидатських дисертацій, що виконуються в рамках кафедральної науково-дослідної теми:

1) 10.02.04 — германські мови:

Аспіранти четвертого року навчання (заочна форма):

Русакова Ангеліна Володимирівна, тема дисертаційного дослідження: «Лінгвокультурний типаж «авантюристка» в художньому втіленні: гендерний і семантико-когнітивний аспекти (на матеріалі романів Сідні Шелдона)», спеціальність – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: д.ф.н, проф. Ніконова В.Г.

Аспіранти другого року навчання:

Гарбар Ірина Олександрівна, тема дисертаційного дослідження: «Вербальні маркери сугестії в сучасному американському юридичному трилері» (на матеріалі американських юридичних трилерів)», спеціальність – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: д.ф.н, проф. Ніконова В.Г.

Нікітченко Катерина Петрівна, тема дисертаційного дослідження: «Лінгвокогнітивна природа способів оказіонального словотворення в англомовному постмодерністському художньому тексті», спеціальність – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: д.ф.н, проф. Бабелюк О.А.

Ткаченко Наталія Дмитрівна, тема дисертаційного дослідження: «Функціонально-семантичне поле «Простір» в англійській мові і мовленні: лінгвокультурологічний підхід», спеціальність – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: д.ф.н, проф. Терехова С.І.

Аспіранти першого року навчання:

Качур Ірина Валентинівна, тема дисертаційного дослідження: «Метонімія у британській кінокритиці: лінгвокогнітивний і дискурсивний аспекти», спеціальність – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник: д.ф.н, проф. Ніконова В.Г.

 

2) 10.02.16 – переклад:

Аспіранти третього року навчання:

Голубенко Наталія Іванівна, тема дисертаційного дослідження: «Відтворення етнокультурної концептосфери “американського півдня” в українському та російському художньому перекладі (на матеріалі творів письменників США ХІХ – ХХ ст.)», спеціальність – 10.02.16 – перекладознавство. Науковий керівник: к.ф.н, доц. Некряч Т.Є.

Дейнеко Іван Андрійович, тема дисертаційного дослідження: «Відтворення образно-стилістичної системи в українському перекладі роману Чарльза Діккенса “Пригоди Олівера Твіста”, спеціальність – 10.02.16 – перекладознавство. Науковий керівник: к.ф.н, доц. Радчук В.Д.

Аспіранти другого року навчання:

Попович Юлія Олексіївна, тема дисертаційного дослідження: «Стратегії і тактики відтворення вербальних і невербальних маркерів соціального статусу художнього персонажу (на матеріалі українських перекладів англомовних художніх творів)», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство. Науковий керівник – к.ф.н., доц. Некряч Т.Є.

Дейнеко Ірина Володимирівна, тема дисертаційного дослідження: «Концептуалізація стилю Дж. Ґолзворзі в українському перекладі трилогії “Сага про Форсайтів», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство. Науковий керівник – к.ф.н., доц. Радчук В.Д.

Аспіранти першого року навчання:

Гулевич Мар’яна Олександрівна, тема дисертаційного дослідження: «Перекладацька множинність вербальних засобів маніпуляції в усних і письмових текстах медійного дискурсу», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство. Науковий керівник – д.ф.н., проф. Ніконова В.Г.

Детальну інформацію дивіться тут

 

Share
Share